O úloze ÚVR ve Svazu

obrazek Ze stanov vyplývá, že ÚVR je výkonným orgánem Svazu, který určuje cíle a úkoly Svazu pro příslušný rok a zároveň, mimo jiné, koordinuje činnost všech organizačních složek Svazu. Sněm pak určuje základní cíle a úkoly Svazu a přijímá základní programové dokumenty Svazu. Sněm proběhl, usnesení je na světě, ale nemohu se zbavit dojmu, že jako člen ÚVR nevím tak úplně jasně, jaké zásadní úkoly sněm vytyčil. Ano, je na světě spousta podnětů, lépe jsme si zformulovali poslání Svazu, zadali jsme si některé docela konkrétní úkoly… ale přesto.

Proběhlo první sezení ÚVR, potvrdili jsme staronové obsazení volených funkcí, pořešili aktuální problémy, na cíle nezbyl čas. Pro úplnost nutno dodat, že cíle byly přislíbeny na příště.

Co se bude dít dál? Někteří činovníci se budou zabývat řešením aktuálních problémů, někteří budou čekat co se bude dít příště. Příště se budeme aktivně přít o počet komisí, účast v nich a formu dalších poradních orgánů ÚVR a poté se už začnou rozpracovávat závěry Sněmu, pěkně organizovaně.

Co je na tom špatného, zeptá se člen Svazu? Vždyť Sněm byl demokratický a řádně proběhl, snad jenom na ty cíle nějak nezbyl čas. Snad příště. Musím říci, že jsem již pár sněmů zažil, v ÚVR jsem již také posedával, ale mám pocit, že je už dost dlouho třeba si odpovědět na základní otázku:

Má ÚVR Svaz řídit, či jen uspokojovat některé jeho potřeby?

Odpověď na tuto otázku totiž zásadně definuje i metody organizace a činnosti ÚVR, přípravu dalších sněmů a veškeré dění ve Svazu a pokud tato odpověď známa nebude, dost dobře nevím jaké zájmy budou v ÚVR prosazovány.

Jistě se na jazyk dere otázka, proč jsi to neřekl na sněmu? Zvolil jsem menší zlo a věnoval jsem se stanovám a na ostatní už opět nezbyl čas. Nechci vyvolávat názorové války, jde mi o realistickou diskusi nad koncepcí Svazu, možná to tak, jak to děláme nyní, musí fungovat a jinak to nejde, ale já se ptám, kdo se například bude starat o individuální členy, když základkám jsou na obtíž, regionální či jiná centra mají dost svých problémů a ÚVR je jen občasným orgánem? Snad kancelář v Praze? Jisté však je, že bez individuálních členů nebude velkého Svazu ani velkých plánů.

Co dodat na závěr, snad vzkaz členské základně: Starejte se o to, jaké ČSOP bude, neboť nestačí mít právní subjektivitu a myslet si, že se vás to netýká – věřte tomu, že se vás to týká.

Oldřich Bednář, člen ÚVR

Tento text byl zveřejněn v Depeších v dubnu 2000 (čili hodně dávno) a tak jsem si jej (se souhlasem autora) zde dovolil uvést. Důvod je prostý: podle mého je obsah příspěvku stále aktuální, ještě pořád má co říci nejen současným členům ÚVR, ale i těm členům Svazu, kteří mají chuť se zamýšlet nad naší „společnou cestou“. Schválně si to zkuste.

««« Předchozí text: Přístavy Následující text: Kdo za to zodpovídá? »»»

Michal Kulík | 13. 4. 2007 Pá 07.00 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 998x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1]
Člen svazu 14. 4. 2007 So 13.52

Tak jsem si přečel více komentářů od pana kafe a napádá mne jediné, zdali netrpí nějakým stihomanem. Raději neuvedu totožnost aby naší ZO nepostihla hloubková kontrola ÚKRK.

[2]
Miloš 26. 4. 2007 Čt 20.04

[2] Člen svazu : Můžeš být v klidu ÚKRK de facto zkontrolovat ZO ani nemůže. Přesněji může, ale tebe nemůže nikdo nutit ke spolupráci. :-)

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin