Zlaťák 2012

ZSZL 2012

Je dobojováno, výsledková listina ke stažení zde. Fotky z národního kola najdete zde.

Rok se s rokem sešel, proběhla celá řada místních a krajský kol a máme tu další národní kolo soutěže Zelená stezka – Zlatý list, které pořádají Mladí ochránci přírody. Pro ty z vás kdo vůbec netušíte o co jde, tak jde o celostátní soutěž mimoškolních dětských kolektivů s kladným vztahem k přírodě ve znalostech přírody i její ochraně.
Letošní národní kolo se po 3 letech vrací na jižní Moravu k Biskoupkám, přesněji do základny Pod Templštejnem. Prostor je to opravdu impozantní neboť celý areál je obrovský a cca 170 účastníků se tady hravě ztratí.

Honza Koukl | 5. 6. 2012 Út 14.23 | Ze života Svazu | 0 komentářů | 1731x

Celosvazová konference

konfer Dnes skončila velmi úspěšná jednodenní celosvazová konference – obrovský zájem zcela zaskočil pořadatele (naštěstí se podařilo honem sehnat větší prostory) a účastníků bylo tolik, že program byl hned na místě radikálně změněn a přítomní spontánně vytvořili několik pracovních sekcí, kde se otevřeně projednávaly okruhy plynoucí z vyhlášeného hlavního tématu. V dalším přinášíme nejzajímavější postřehy z náročného jednání, ze kterého si jistě všichni odnesli obrovský impuls do dalších aktivit.

Michal Kulík | 1. 4. 2011 Pá 22.00 | Ze života Svazu | 0 komentářů | 1419x

Únorové jednání ÚVR

UVR110205 Jeden z mála prosluněných dnů únorového víkendu byl věnován celodennímu jednání ÚVR – tedy žádná radost. Samo jednání však bylo více-méně pohodové nebýt zmatených vstupů vrchního likvidátora (ale o tom bude podrobněji dále) a samozřejmě tradičního startovního nedodržení jednacího řádu (podkladové materiály rozeslány jen 1 až 3 dny předem místo daných 14 dnů). Takže nyní jen ty nejzajímavější části jednání…

Michal Kulík | 6. 2. 2011 Ne 14.47 | Ze života Svazu | 0 komentářů | 1328x

Do Nového roku...

…se sluší vkročit s nějakým přáním a/či předsevzetím. Takže si tedy přejme ať se stále vše jen daří, ať je minimum podrazů, faulů i nečistých her, ať se na svou historickou stopu může každý ohlédnout bez uzardění,… A jak dál? Inu tak, aby i za mnoho let byla linka rovná.

Michal Kulík | 1. 1. 2011 So 12.58 | Co se píše | 0 komentářů | 1278x

První vyloučený

karta Každé živé společenství si vytváří vlastní vnitřní zákony fungování, soužití,… které zajišťují optimální vývoj. V přírodě, tedy i u lidí, to jednoznačně slouží k „udržení rodu a výchově co nejvíce kvalitních potomků“ (tedy zachování a růstu jednotlivých živočišných druhů). A v lidských komunitách je tomu také tak. Každý společek (ale i politická strana, odborová organizace,…) chce být nejlepší, nejznámější,… a samozřejmě: funkcionáři se chtějí pyšnit co největším počtem nadšených členů. Nejlépe však takových, kteří nemají vlastní názory a bez přemýšlení plní pokyny vydané moudrým vedením. Což zase nevyhovuje normálním lidem… a to je věčný problém – každý spolek balancuje mezi tolerancí a pevně semknutou uzavřenou sektou.

Michal Kulík | 24. 10. 2010 Ne 13.02 | Ze života Svazu | 1 komentář | 1696x

Budeme první!

odev Na minulém Sněmu se někteří delegáti právem pozastavovali nad nevhodným oděvem svých kolegů. Jeden z příspěvků se o této trapnosti sice opatrně zmínil, ale o to větší diskuze trvaly po celý průběh Sněmu v kuloárech, kde se zejména ženy pozastavovaly nad přístupem k tak závažné události a dokonce zvažovaly, zda vůbec na ten příští Sněm přijedou. Ano, některá individua působila opravdu značně odpudivě…

Michal Kulík | 18. 8. 2010 St 19.53 | Ze života Svazu, Náměty pro vás | 0 komentářů | 1542x

Výkřiky do tmy

vykriky Ti, kdož byli účastni některého z mnoha Sněmů (či Shromáždění zástupců okresů, Sjezdů,…) našeho spolku, mi jistě dají zapravdu, že nakonec největší slovní bitvy se odehrávají teprve v závěru zpravidla vysilujících jednání, tedy ve chvílích, kdy dochází na diskuzi a posléze schvalování závěrečného usnesení. To je totiž ta pravá chvíle, kdy se mnozí pokoušejí honem delegátům navrhnout nějakou zásadní myšlenku, která neprošla sítem odborných sekcí a návrhové komise. Zpravidla se kolem toho posléze rozpoutá bohatá vášnivá diskuze a kupodivu většina návrhů pak bývá po několikerém hlasování schválena. Bohužel.

Michal Kulík | 24. 7. 2010 So 19.41 | Ze života Svazu | 0 komentářů | 1455x

Velrybářům ku pomoci

hlasovani Politické velrybaření, tedy předvolební nábor „mrtvých duší“ k suverénní volbě konkrétních politiků uvnitř dvou největších politických stran, je poměrně dobře popsaný, téměř již běžný jev v tuzemském životě (bližší např. zde nebo třeba zde). Jak jsem se však na loňském Sněmu ČSOP dozvěděl, tak i něco podobného se děje i uvnitř našeho slavného spolku – tak alespoň naznačil vševědoucí ředitel Kanceláře ÚVR, který prohlásil něco v tom smyslu, že počet členů v kolektivech MOP registrovaných ve SMOP nemohl zkontrolovat, že s těmi počty je to tedy nejisté,… a proto Sněm následně schválil převelice moudré řešení. Inu, když jde o znechucování činnosti aktivních a úspěšných, i ti Mopíci jsou najednou dobří.

Michal Kulík | 22. 4. 2010 Čt 19.44 | Ze života Svazu | 0 komentářů | 1559x

Jde to!

moda Jak jsem již psal v jiném příspěvku, tak tzv. oslavy 30.výročí Svazu proběhly velmi nenápadně, ze strany ústřední Kanceláře téměř za ukázkového bojkotu. Prostí členové si proto narozenin skoro ani nepovšimli a okolí, veřejnost? Nebuďme naivní, k těm informace ani nepronikla. Nedá-li tedy veřejnosti o existenci, výsledcích a úspěších znát Svaz na celostátní úrovni, tak musí alespoň nastoupit základní články na své místní úrovni. A když se nepovede oslovit „těsné okolí“, také nevadí, udělá se alespoň akce pro všechny členy. Pravda, kdyby se prezentace „shora i zdola“ spojila, bylo by lépe, ale co naděláme, že? Naštěstí si základky již začínají zvykat, že co si neudělají sami, to nemají…

Michal Kulík | 11. 3. 2010 Čt 19.57 | Ze života Svazu | 0 komentářů | 1434x

Osobní údaje...

osobni Tento pojem je pro mnohé lidi poněkud mlhavý, nekonkrétní a dost dobře nevědí, jak s ním vlastně naložit. Také z toho důvodu v nejlepším případě hlásají, že jejich ochrana je zcela zbytečná, že před lety nikdo s ničím nedělal tajnosti a také se svět nezbořil a že je tedy kolem této novoty některými panikáři vyvoláván umělý poplach. V těch horších případech pak tvrdí, že stejně se všechno ví, stejně se nic neutají a případně také „jsme jeden XXX a tak o co jde?“ (za XXX je možno dosadit třeba rodinu, komunitu, základku, spolek, vesnici,…).

Michal Kulík | 15. 2. 2010 Po 07.00 | Ze života Svazu | 0 komentářů | 1266x

Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin