Zase ten Sněm...

snem V příštím roce (přesněji dle usnesení červnové ÚVR „v březnu nebo dubnu 2009“) by se měl konat Sněm, tedy podle stanov vlastně nejvyšší orgán Svazu. Jedině on má totiž možnost provést takové změny, které by mohly výrazně ovlivnit činnost Svazu na několik (popř. mnoho) let. V „papírových“ Depeších 3/2008 vyšly dva příspěvky, které v souvislosti se Sněmem signalizují možnosti některých kroků, takže se pojďme podívat, jak je vše horké. A jako bonus si ještě všimneme jednoho významného poslání Sněmu, o kterém však kupodivu zatím není vůbec slyšet.

Stanovy

Pod záminkou změny sídla Kanceláře ÚVR (viz jiný příspěvek) se vyvolává snaha diskutovat nad změnou stanov (neb tam je na nátlak MV v §2 natvrdo uvedena přesná adresa „ústředních orgánů ČSOP“, tedy ÚVR, ÚKRK i Sněmu), Kancelář proto na popud červnové ÚVR sbírá náměty a někteří členové ÚVR si patrně představují jejich briskné zapracování do stanov. Co si budeme namlouvat, současné stanovy jsou opravdu poněkud zastaralé – na jejich stavu se nejvíce podepsal fakt, že jejich převažující obsah je z roku 1991 a postupnými přílepky se posléze staly poněkud nepřehledné, místy nelogické, ba i vzájemně si protiřečící.

Má ale vůbec smysl je opět nějakými úpravami tzv. „vylepšovat“, tedy dolepovat nějaké nesystémové paragrafy a tím jenom prohlubovat jejich nepřehlednost? Zvláště nyní, kdy se chystá radikální změna legislativních podmínek pro činnost neziskového sektoru považuji jakékoliv změny stanov (kromě změny sídla, samozřejmě) za zbrklé, uchvátané a tedy zbytečné.

Podle vyjádření ministra spravedlnosti z XI/2007 by totiž návrh nového občanského zákoníku (který nově obsahuje prakticky celou problematiku neziskového sektoru) měl jít do vlády do 31.12.2008 (do 31.8.2008 probíhá již třetí veřejné závěrečné připomínkové řízení) a jeho platnost se předpokládá od 1.1.2011. Další Sněm by měl být na jaře 2012, v té době tedy již bude znáno konečné znění nového občanského zákoníku a bude dostatek času v přechodném období důkladně stanovy přepracovat.

Závěr: na základě nového občanského zákoníku Sněm v roce 2012 bude muset stanovy stejně přepracovat, proč ve spěchu měnit něco nyní a pak třeba i totéž znova na dalším Sněmu? Proto maximálně změňme sídlo a postupně připravujme důkladnou revizi stanov až na Sněm v roce 2012.

Členské příspěvky

Jedině Sněm má možnost svým usnesením určit výši této poměrně nepopulární záležitosti (to je dáno §14, odst. 5g stanov) a patrně proto pracovník Kanceláře ÚVR (kupodivu bez pověření ÚVR) jedním svým příspěvkem volá po diskuzi i na toto téma pod záminkou „6 let se příspěvky nezvyšovaly“. Z účetního hlediska jsou členské příspěvky pro spolek vždy vítaným příjmem, protože jsou osvobozeny od daně z příjmu, jsou využitelné na „cokoliv“ (což je tedy pro Kancelář ÚVR velmi vítané) a v současné době činí cca 1 milion Kč, tedy zhruba 2% příjmů ÚVR (čerpám ze schváleného rozpočtu na rok 2008).

Jinou otázkou je, co členové Svazu z těchto peněz „mají“, tedy lépe řečeno: jaké členské výhody a servis jim Svaz za příspěvky poskytuje. Stanovy sice ve svém §6 vzletně hovoří o právech členů, ale převedeno do konkrétna se jedná prakticky jen o Zelenou kartu, Krásy našeho domova a snad i Depeše posílané mailem. Navíc by z těchto peněz měl být placen maximálně jeden zaměstnanec (tedy ročně max. 300.000 Kč) spravující „členské záležitosti“ (více pracovníků se tím objemem práce opravdu obhájit nedá) a tak by si každý měl zvážit, zda jsou doba, servis a poskytované výhody opravdu zralé na zvyšování členských příspěvků.

Závěr: osobně se domnívám, že by se členské příspěvky rozhodně neměly zvyšovat, v optimálním případě by měly zůstat beze změny.

Vedení svazu

Ač se o tom nijak nemluví (a pak je to pro mnohé delegáty sněmu malé překvápko), tak hlavním a neopominutelným cílem Sněmu je zvolit nové ústřední orgány Svazu (předsedu, ÚVR a ÚKRK) na další tříleté období (viz §14, bod 5 stanov). Dosavadní zažitá praxe volby těchto klíčových osob jenom na základě krátkého slovního „představení“ na Sněmu je typickou volbou na základě prvního dojmu (lidově „podle ksichtu“), kde se naplno uplatňuje tzv. „haló-efekt“.

Zákonitě jsou proto občas voleny osoby pro tuto funkci nevhodné (nezkušené, neznalé problematiky, nemající patřičný rozhled,…) jenom proto, že se buď „obětují“ (to při volbách krajských zástupců) a nebo svým skvělým jednorázovým vystoupením přesvědčí přítomné o své jedinečnosti (to při volbách „osobností“). Důsledky takto pojatých voleb jsou občas fatální…

Jenom jako perlička je fakt, že do ÚVR či ÚKRK jsou na základě „prvního dojmu“ občas voleni delegáti, kteří nikdy před tím nebyli členy nějaké odborné komise ÚVR a tedy ani neznají základní mechanismy fungování Svazu. Pak je při činnosti ÚVR a ÚKRK výsledek někdy opravdu tristní…

V mnoha spolcích (ale i třeba politických uskupeních) se volí poněkud jinou formou: v dostatečném předstihu před volbami (v našem případě před sněmem) jednotliví kandidáti veřejně oznámí svůj úmysl ucházet se o volitelnou pozici a stručně i představí „co je již za nimi“ a „čeho chtějí dosáhnout“. Zpravidla se to děje ve spolkových zpravodajích (viz třeba veřejně nepřístupné Spolkové zprávy České společnosti ornitologické) či na internetu.

Závěry: na Sněmu počítejme s volbou ústředních orgánů Svazu. Současná ÚVR by však měla inovovat archaický a již zcela nevyhovující formu voleb tak, aby byli kandidáti známi již před sněmem a to včetně jejich „volebního programu“.

Ač se Sněm zdá mnohým dlouholetým delegátům čím dál nudnější a bez jakýchkoliv reálných podnětů pro činnost Svazu, tajně doufám, že nadcházející Sněm z této smutné bilance snad již konečně alespoň něčím vybočí. To je však závislé především na postoji čím dál více pasivní ÚVR…

««« Předchozí text: Co má přednost? Následující text: Co Čech to... »»»

Michal Kulík | 17. 8. 2008 Ne 08.00 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 1025x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin