Sněm ČSOP 2009

ČSOP

V sobotu 4.dubna v 10:00 začíná v Hranicích na Moravě, VII. Sněm ČSOP. Vzhledem ke skutečnosti, že se této vrcholné akce Svazu osobně zúčastním, pokusím se o pár informačních vstupů na server Depeše. Věřím, že v neděli nebudu litovat krásného slunečného víkendu, prožitého v útrobách Střední lesnické školy.
Pro začátek se podívejme na sadu materiálů, které obdrželi delegáti k jednání Sněmu. Z obálky pro delegáty lze najít následující věci – zvací dopis od předsedy Svazu, program, aktuální stanovy, hlasovací a volební řád sněmu, zprávy komisí (zahraniční vztahy, ochrany přírody, ekologické výchovy, pro práci s dětmi a mládeží) a zprávu ÚVR.

Dopis, program, stanovy a hlasovací řád lze přejít bez komentáře, podíváme se na zprávy z komisí. Předem hlásím, že nebudu rozhodně hodnotit odbornou činnost komisí, to přísluší odborníkům z jednotlivých oborů. Ze zprávy KZV (komise pro zahraniční vztahy) nelze zjistit zda se komise scházela či ne, dočteme se o navazování vztahů s podobnými organizacemi v zahraničí a o výletu do Spojeného království a o světovém kongresu IUCN (světový svaz ochránců přírody).
KOP (Komise ochrany přírody) stručně shrnula svoji tříletou činnost a zpráva je doplněna asi 6 přílohami plnými čísel a grafů, kde si každý najde své. KEV (Komise ekologické výchovy) se sešla během 3 let celkem 5×. V zápise je velmi stručně popsán postup komise v jednotlivých programech jako Ekoncentra, spolupráce s Lesy apod. KDM (Komise pro práci s dětmi a mládeží) se sešla celkem na 14 jednáních. Zpráva obsahuje popis činností co komise během oněch 3 let činila v základních směrech jako je celoroční práce s DaM, táborové pobyty v přírodě a působení na DaM. V závěru je výhled činnosti komise na další období. Poslední zprávničkou v poště je poměrně obsáhlá zpráva ÚVR ČSOP. Ta seznamuje delegáty s činností Svazu na ústřední úrovni. Zde je velmi zajímavá pasáž na straně 14, kde jsou účetní výsledku Svazu, které mírně řečeno nejsou ve zcela optimálním souladu s čísly uváděnými ve výročních zprávách.

Toto jsou tedy materiály, které přišly poštou. Zdaleka to však nejsou všechny sněmovní materiály, dalo by se říci, že poštou byly rozslány ty nekonfliktní. Téměř všechny materiály jsou k dispozici na adrese snem.csop.cz. Je zajímavé, že některé materiály je prý zbytečné rozesílat poštou, když jsou ke stažení z internetu a u některých to zbytečné není. Zřejmě zde existuje nějaký tajný dělící klíč :).
Poštou nedorazily kandidatury na předsedu a místopředsedu Svazu – rozesílka kandidatur byla označena za nepotřebnou, je to přeci na internetu. Budiž proč ne. Stejně tak bylo postupováno ale v případě návrhů stanov. Návrhy jsou celkem 3 (také ke stažení) a delegáti, kteří nevlastní internetový přístup, nebo je až tak nezajímá co se na internetu děje se mohou seznámit jen s návrhem ÚVR, který byl v rozesílce obsažen. S dalšími 2 návrhy stanov se budou delegáti seznamovat až na místě. Výsledkem tak bude chaos a hromada připomínek na místě, což zřejmě povede k dalšímu znepřehlednění stanov – pravda, nebude nuda a vyzkoušíme si třeba i stresové situace ;-).

Poslední skupinu tvoří materiály, které nejsou ani na internetu ani v poště. Tou je např. zpráva ústřední a kontrolní revizní komise (ÚKRK) o své činnosti. Jisté náznaky o problémech při kontrolách jsou sice ve zprávě ÚVR (informace jsou však nicneříkající). Možná je Svaz v tak dobrém stavu, že ÚKRK nemusí vyvíjet žádnou činnost :).

Den nultý – pátek

Po několika hodinách cesty po dálnici a menší bojovce po Hranicích jsme dorazili a dokonce našli i všechny potřebné budovy jako jednací kde jsme vyfasovali klíče od pokoje a ubytovací (cca 300 m od jednací). Na sobotu zbude ještě objevit budovu jídelní, která je údajně druhým směrem od budovy jednací. Na místě je zatím celkem mrtvo, většina delegátů buď bujaře oslavuje v útrobách města a nebo dorazí až zítra.

Den první – sobota

Hlavní jednací sál (pokud se dá takto nazvat cca 140 m2 pro 130 lidí) se postupně plnil cca od půl deváté. V 10 hodin kdy mělo dle programu Sněmu vše začít se ruch v sále počal zvolna uklidňovat a cca 15 minut po 10 zazněl zvuk trubky. Zřejmě začal hon na delegáty :). Zahájení proběhlo v lesnickém stylu a po úvodní slovu předsedy Svazu a představení hostů začal blok kdy nám hosté jeden po druhém předávali pozdravy svých mateřských organizací a všichni jsme se navzájem mohli plácat po zádech jak jsme dobří.
První blok byl ukončen předáním cen Příroda děkuje, kterými se sice oceňují dlouholetí dobrovolní pracovníci Svazu, kteří si určitě ocenění zaslouží, ale nějak se zapomíná na mladé a nadějné. Navíc oceněn nemůže být žádný činovník Svazu byť by sebevíce prospíval činnosti Svazu a bojoval za něj do roztrhání těla.

Sněm 2009

Po chvilkové pauze Sněm zvolil bezproblémově a jednoznačně členy návrhové a volební komise. Dalším programem je představení zpráv z komisí, což je de facto přečtení zpráv, které byly rozeslány delegátům před Sněmem. Vášnivá diskuze nad zprávami a jejich schválení, případně neschválení přijde po obědě.
Oběd zasytil všechny delegáty před odpoledním blokem. Diskuze ke zprávám byla kupodivu klidná až nulová, postupně došlo k hlasování o jednotlivých zprávách. Plus, mínus pár hlasů byly všechny zprávy přijaté. Diskuze o stanovách byla již zajímavější. Ze 3 podaných návrhů, byl jeden během diskuze stažen a ve hře tak zůstal střední návrh na změnu stanov a návrh maximální předložený ÚVR. Střední návrh podpořilo jen cca 1/6 delegátů proto se o něm dále nejednalo. K maximálnímu návrhu stanov podaným ÚVR bylo vzneseno celkem 5 pozměňovacích návrhů, které postupným hlasováním byly všechny odmítnuty a celkově byla úprava stanov přijata (bohužel). Zásah do stanov je bohužel znepřehledňující, stanovy by do budoucna potřebovali významnou změnu a zpřehlednění. Jako perličku lze uvést tvrzení bývalého předsedy ÚKRK, který zpochybnil předané počty MOPíků ve výkaze ze kterého se počítají počty delegátu. Abych neurazil nešlo přímo o zpochybnění, ale o informaci, že počty MOPíků nelze ověřit (stručně řečeno že nelze Sdružení MOP věřit že počty které předalo jsou správné). Tato skutečnost byla vyřešena tvrzením, že pokud je chtíč děti „vyšachovat“ z počtu ze kterého se počítají delegáti, je potřeba změnit hlasovací a volební řád a stane se tak na dalším Sněmu.

Další blok obsahoval předsavení kandidátů na předsedu, výkonného místopředsedu a předsedu ÚKRK. Tento blok se protáhnul přes 2 hodiny. Zejména kandidáti na předsedu byli dotazováni jak to vidí se svazem dál a při představování kandidátů na předsedu ÚKRK se řešil emotivně vztah mezi ÚVR, SMOP a ÚKRK (zasvěcení vědí). No a nyní už by to chtělo pauzu přátelé ne? :-) Pauza přišla neboť se čekalo na vytištění volebních lístků. A nyní zajímavější věc a tou jsou výsledky voleb.

Předseda a výkonný místop. Pro Zdrž. Předseda ÚKRK Pro Zdrž.
Libor Ambrozek, Václav Izák 100 8 Karel Ferschmann 92 6
Michal Bláha, Jan Koukl 25 8 Michal Kulík 34 6

Znovuzvolen byl tedy Libor Ambrozek s Václavem Izákem k čemuž jim redakce Depeší blahopřeje. Dále jsou představováni kandidáti do ÚVR z řad osobností a členů ÚKRK. Po vydání lístků a hlasování začíná program odborných sekcí – ochrana přírody, děti a mládež, ekologická výchova a zahraniční vztahy. Program na těchto sekcích uzavírá výtečná večeře.
Nyní sedíme v sále a čekáme na vyhlášení 1.kola volby členů ÚVR z řad osobností a členů ÚKRK. V prvním kole bylo kupodivu zvoleno všech 7 členů z řad osobností a 2 členové ÚKRK. Jedna kandidátka nezvolená do ÚKRK poté odstoupila a poslední kandidát byl zvolen náhradníkem pro případ, že někdo během funkčního období z ÚKRK odstoupí. Po těchto volbách začala práce průřezových sekcí (mediální, grantová a pro členy) ze kterých návrhová komise téměř do půlnoci pilovala usnesení, které bude zítra Sněm projednávat. V nočních hodinách pak v mnoha podnicích jednaly „jiné“ sekce. Sněm 2009

Den druhý – neděle

Snídaně naplánovaná již na 7 hodinu nebyla mnohými stíhána a tak nyní kolem 8:08 sedíme v poloprázdném sále a čekáme na zahájení krajských voleb členů ÚVR. Ty proběhly celkem bez problémů a ÚVR je tak kompletní.
Posledním úkolem Sněmu je přijmutí usnesení, kterých je celá řada v několika blocích Sněm ukládá ÚVR, Sněm doporučuje ÚVR, Sněm doporučuje členům. Kompletní výčet úkolů a doporučení časem zveřejníme.
Při přijmání usnesení se rozvinula velká a nepříliš věcná diskuze, jejíž hlavním tématem bylo slovíčkaření a hlasování o tom zda vypustit závorku nebo ne. Poslední usnesení obsahující výzvu k úspornému životu a vrácení doby holocénu připomíná výzvu zpátky na stromy. Takže vážení vypněte počítače a vyražte do nejbližšího lesa hledat stromy a pazourky. Vrcholem jednání bych nazval když do ztichlého sálu kde se sčítaly hlasy zazněl zvuk puštěné navigace – po 300 metrech odbočte vlevo.

Tak tím zvolna končí VII. Sněm ČSOP v Hranicích na Moravě. Zbývá oběd a případná exkurze do Zbrašovských jeskyní. Redakce se s vámi loučí a dá-li krajské shromáždění za další 3 roky se dozvíte další „drby“.

««« Předchozí text: MOP Ginkgo oslavilo 20 let! Následující text: Nové stanovy »»»

Honza Koukl | 2. 4. 2009 Čt 21.00 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 954x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1]
ivoš 3. 4. 2009 Pá 08.17

Tak to tam dneska dobře odhlasujte, delegáti. Ať vás máme za co chválit až se vrátíte. ;-)

[2]
ivoš 4. 4. 2009 So 16.31

tak zatím to vypadá hodně dramaticky. to my jsme dnes měli místní kolo Zlatáku. Jejda jak je venku krásně.

[3]
irena mejl 8. 4. 2009 St 11.07

[1] ivoš:byla jsem na VII Snemu a popravde receno, bylo to zajimave?! Chvilemi jsem se stydela za to, co dokazi nekteri „dospeli a ROZUMNI“ lide udelat ci vypustit z ust. A verte mi, ze nemluvim o jedne osobe. Ze nam nebyly zaslany vsechny informace jsem netusila (byla jsem poprve), ale mohla byt v dopise aspon zminka o dalsich dokumentech s moznosti stazeni na xxx strankach! Snad priste. Zaroven bych se rada omluvila vsem organizatorum. Jiste s tim meli spoustu prace, ale ja byla po prvnim dni tak rozcarovana, ze jsem necekala na dalsi den a jela jsem domu. – Omlouvbam se.

[4]
irena mejl 8. 4. 2009 St 11.49

Zucasnila jsem se Snemu poprve a mrzi me, ze nam nebyly – alespon ve zvacim dopise – nabitnuty dalsi doklady ke stazeni na xxx strankach, potrebnych k jednani – snad pro priste. Jednani bylo chvilema opravdu dost dramaticke a neverili by jste co nekteri „dospeli a ROZUMNI“ lide dokazi udelat ci vypustit z ust. A to nemluvim o jednom cloveku.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin