Měníme předsedu

zapis Již několikrát jsme se setkal dotazem „kam máme poslat originál zápisu z členské schůze, když jsme změnili předsedu?“ (obecně řečeno: „komu nahlásit změnu statutárního zástupce našeho subjektu s právní subjektivitou“). Kupodivu téměř vždy to bylo řečeno ve smyslu „jak rychle nám to na ústředí schválí?“… Pokaždé mne při podobném přístupu jímá děs – čekal bych tento ponížený postoj u starších osob, které si prožili totalitní organizace, kde každou blbost bylo zvykem nechávat schvalovat „nadřízeným orgánem“, ale u mladých lidí jsem překvapen (inu, společnost je prosáklá přihrblostí opravdu důkladně). A jak tedy na to?

Především: změna činovníků je vnitřní záležitostí subjektu, tedy základky a nikdo vám nemá co schvalovat (či snad neschvalovat!) a dále: tzv. „ústředí“ není žádný „nadřízený orgán“ (stačí si přečíst stanovy a je vše jasné), ale partner, který by vám měl pomáhat a vytvářet optimální podmínky pro vaši dobrovolnou činnost. Pokud potřebujete nový Registrační list (v následujících odstavcích však popíši, že jej vlastně ani tak nutně nepotřebujete a do příštího března klidně vydržíte), tak do Kanceláře pouze nahlásíte změnu (stačí dopis, mail) a ta vám vystaví Registrák nový (zejména doporučuji, pokud dochází se změnou předsedy i ke změně kontaktní adresy – pozor však na další souvislosti). Vše lze elegantně provést elektronicky (na změnové stránce) a pokud to pošlete či posvětíte mailem se zaručeným elektronickým podpisem, tak je to již opravdu na úrovni doby.

Rozhodně však (jako za totáče) nikam neposílejte zápisy ze své členské schůze (pokud je vůbec vedete, nikde totiž není stanovena povinnost je psát, archivovat,…), je to vaše vnitřní věc, do které nikomu nic není (v mnoha spolcích jsem bohužel seznal, že poskytnuté zápisy mohou být i po letech zneužity).

Pokud probíhá volba (přátelská výměna) činovníků, tak osobně doporučuji udělat zápis o zvolení nových činovníků (stačí jméno, adresa, pokud chcete, můžete uvést kdeco i číslo bot), který podepíší přítomní na členské schůzi. Pokud je vše ostatní v pořádku (zejména usnášeníschopnost, přesné popsání funkcí a spolku,…), tak toto je posléze velmi důležitý dokument – s ním můžete jít klidně do výběrových řízení, zřídit nový běžný účet,… a vlastně nahradí významnou partii Registračního listu (ne-li celý). Ostatně, stačí si přečíst podmínky pro zřízení účtů většiny bank či podmínky řady výběrových řízení… – mám ověřeno prakticky.

Když tedy celou záležitost „změny statutáře“ shrnu, tak:

  • nikdo vám nemá co schvalovat (je to vaše vnitřní věc)
  • zápisy ze schůzí vůbec nemusíte dělat (opět je to vaše vnitřní věc) a už vůbec ne někam zasílat
  • pokud měníte kontaktní adresu či mocí mermo chcete nový Registrační list, tak se rozhodné údaje pouze oznámí do Kanceláře
  • doporučuji vytvořit zápis o volbě činovníků (vždy se může hodit)

««« Předchozí text: Propagace letních táborů Následující text: MOP Ginkgo oslavilo 20 let! »»»

Michal Kulík | 14. 3. 2009 So 20.08 | Mýty a pověry, Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 918x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin