Lednové jednání ÚVR

logo30m Toto zbytečně dvojdenní jednání (16.-17.1., vše šlo krásně stihnout za sobotu) nejvyššího orgánu ČSOP mezi Sněmy bylo na rozdíl od toho listopadového úplně odlišné. A to nejen celkovou atmosférou, ale i různými technickými detaily. Hlavním cílem posledního jednání před Sněmem bylo přijmout (tedy schválit) klíčové sněmovní materiály… kromě úpravy stanov však žádné nebyly vlastně v konečné verzi předloženy a tak je otázka, zda jednání nebylo poněkud předčasné. Ale začněme pěkně od začátku, podívejme se na hlavní body programu.

Po obligátní kontrole úkolů z minulého zápisu (je zajímavé kolik neřešených a tedy i nevyřešených úkolů se táhne celým funkčním obdobím ÚVR – ta na to zjevně nemá buď sílu, schopnost nebo odvahu) přišly na program zprávy o činnosti Předsednictva a jednotlivých komisí. Oproti situaci před 2 měsíci nastal zřetelný pokrok – všechny komise dodaly alespoň písemné informace (stav faktické nečinnosti však u některých stále trvá). Na základě návrhu o zhodnocení přínosu celkem 5 pracovních skupin ÚVR (pro posuzování projektů RWE, pro spolupráci s FC Group, působení na veřejnost, pro zahájení provozu nového sídla a pro stanovy) se na návrh předsedy svazu schválilo jejich zrušení k 31.1.2009 (a je po starostech)…

Dramatické bylo noční jednání o návrhu nových stanov ČSOP. Ač minulý Sněm uložil vyjasnit pouze zastupování + vyplynula nutnost změny sídla + minulá ÚVR rozhodla o minimálních úpravách, přesto Předsednictvo předložilo poměrně rozsáhlé návrhy, do kterých navíc předseda ÚKRK až na místě vnutil další poměrně restriktivní úpravy. Celkový dojem z navržených úprav je spíše záporný – sice došlo k určitému uvolnění (např. minimální počet členů ZO je navržen na 3, ač je pro vznik stále nutno 5 osob nad 18 let, u ZO s obratem pod 500.000Kč nebude povinný KRK,…), ale na druhou stranu byla natolik ztížena role předsedů a posílena role Ústřední kontrolní a revizní komise vůči základním článkům, že se tímto pojetím vracíme hluboko do totalitních dob (a to neprošel Kafeho původní návrh na zřízení bonzáků v každé ZO). Navíc se navrhuje postavení ředitele KÚVR (tedy zaměstnance) ve stejné úrovni jako Sněmem volený předseda a místopředseda Svazu…

deleg09 V sobotní části (8:30 až 11:10) byl drobně dopilován program Sněmu (počty delegátů z krajů jsou uvedeny na mapce + 30 členů ÚVR a ÚKRK = 138 delegátů celkem), po silné diskuzi byl schválen návrh na zvýšení členských příspěvků u výdělečně činných na 300 Kč, byly schváleny návrhy na vyznamenání některých členů… a pak se pozornost přesunula spíše na prezentaci Svazu.

Do vypsané veřejné soutěže bylo zasláno 11 obálek se 14 návrhy různých log (příloha), z nichž po vzrušené diskuzi (padl i návrh na zrušení celé soutěže) bylo vybráno a schváleno logo k 30.výročí Svazu od autora Jakuba Horského (poznámka: díky laskavosti autora si logo můžete stáhnout ve formátech AI, EPS či JPG). V další části byl diskutován dosud nedodělaný návrh tzv. grafického manuálu Svazu, který by po přijetí Sněmem byl bohužel pro všechny články patrně závazný. Je smutné, že tvůrce manuálu přetvořil jedno původní logo (jiné písmo, jiný tvar,…) bez souhlasu autora (tedy porušil autorský zákon), což v budoucnu může přinést všem uživatelům značné problémy, a navíc zavádí velmi restriktivní přístup pro amatérské tvůrce propagačních materiálů… K manuálu je sice možno do 30.1. posílat připomínky, ale zároveň autor nechce, aby byl návrh zveřejněn mimo členy ÚVR… hmmm. Krátké sobotní jednání bylo zakončeno obědem.

Na rozdíl od předchozího jednání byla tato ÚVR poměrně náročnější a ve svém dopadu na Svaz bohužel spíše záporná. Jednání nesplnilo základní cíl (schválení všech materiálů na Sněm tak, aby se s nimi mohli seznámit i účastníci volebních shromáždění) a vytvořilo předpoklady k prohloubení propasti mezi nadšeneckými amatérskými základkami a profesionálními „polofirmami“. Za těch 30 let Svaz nabírá zajímavý směr a je otázka, zda je to správné, dobré,… a komu to vlastně vyhovuje.

««« Předchozí text: Jak vytunelovat základku Následující text: Čtyřkolkáři ničí přírodu »»»

Michal Kulík | 18. 1. 2009 Ne 19.00 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 1199x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin