Listopadové jednání ÚVR

jednani Historicky první jednání ÚVR v nových prostorách v Michli bylo jednodenní (22.11.) a svým poměrně svižným a bezkonfliktním průběhem bylo tentokráte výrazně zaměřeno k podpoře aktivit jednotlivých základek. Dopoledne schůzi řídil předseda (pak odešel), odpoledne pak místopředseda. Kromě poněkud uspěchané (a proto předčasně ukončené) prohlídky nových prostor (návštěvníky varuji před propadlem v jedné místnosti, zřítit se do podzemí by bylo velmi nepříjemné!) bylo snad drobnou vadou na kráse jen to, že se oběd uprostřed jednání protáhl na 1,5 hodiny…

Největší část byla věnována přípravě Sněmu – měl by následovat po krajských volebních shromážděních (od 15.1. do 15.3., pro každý kraj byl zvolen garant navržený Předsednictvem ÚVR) a proběhne na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě od 4. do 5.dubna 2009. Prostory SLŠ sice nejsou příliš rozsáhlé (takže to bude pro těch více než 100 delegátů trochu těsnější), ale jiný prostor vlastně nebyl k dispozici. O úkolech Sněmu jsem psal již v předchozím příspěvku, takže ve zkratce: kromě schválení zpráv o činnosti ÚVR a jeho komisí bude cílem především zvolit nové vedení Svazu (nejen ÚVR, ale i předsedy + místopředsedu). Možná dojde i ke změně stanov (což považuji za zbytečné) či k přijetí nějakých „koncepčních materiálů“ (v kuloárech se hovoří jen o „grafickém manuálu ČSOP“, který by však měl být nejdříve předložen na lednové ÚVR k diskuzi).

V souvislosti se Sněmem je do 31.1. šance předkládat návrhy na udělení celosvazového vyznamenání „Příroda děkuje“ a byla také přijata výzva k veřejné kandidatuře čelných činovníků (předseda ÚKRK + předseda + místopředseda ČSOP) tak, aby jejich jména byla známa již na volebních shromážděních (což by seriozní kandidáti ve vlastním zájmu měli udělat).

Zpráva o činnosti odborných komisí opět nepřinesla nic nového: Komise ochrany přírody a Komise pro práci s dětmi pracují, Komise ekologické výchovy je mrtvá (ani nepředložila zprávu o činnosti) a Komise zahraničních vztahů předstírá činnost (její předseda + pracovník KÚVR jezdí do ciziny, o ostatních členech či jednání není nic známo). Ze 3 (nebo 4?) existujících pracovních skupin ÚVR vyvíjí mohutnou činnost pouze ta zaměřená na „působení na veřejnost“.

ÚVR přijala řadu „drobných rozhodnutí“, která však ve svém souhrnu vytvářejí větší prostor pro činnost ZO: rozhodla o vydání CD/DVD „těsně po Sněmu“ pro všechny články s aktuálním obsahem (stanovy, loga, nejdůležitější směrnice, výklady důležitých zákonů, oceněné výroční zprávy, přehled celosvazových aktivit, Depeše v pdf, Zelená karta,…), s okamžitou platností zrušila uvádění rodných čísel na Registračních listech (+ rozhodla o individuálním řešení odchylek podle požadavku ZO), vyhlásila soutěž o nejlepší výroční zprávu článku Svazu za rok 2008, schválila vyhodnocení + vyhlásila další ročník „Setkání s přírodou“ (12. – 23.6.),…

ÚVR po rozsáhlé diskuzi nakonec nevybrala ani jedno logo k 30.výročí Svazu (z 5 předložených v soutěži vyhlášené v červnu) a naopak rozhodla o okamžitém vyhlášení druhého kola s bleskovou uzávěrkou do 5.1. se zpřesněnými propozicemi (s ohledem na autorský zákon nesmí být součástí loga stávající loga ČSOP + nutno akceptovat požadavek o souběžném uvádění všech log, tak aby to bylo „graficky únosné“) – naštěstí je soutěž již zveřejněna, škoda jen, že se asi nestihne rozsáhlejší prezentace.

V závěru jednání byli zcela neinformovaní účastníci zaskočeni poněkud nesouvislým popsáním kuriosní situace jedné ZO, která se již téměř rok marně snaží řešit ztrátu (zcizení?, vytunelování?,…) pracně získaného a zvelebeného majetku – k urychlení byla pověřeno Předsednictvo vyjasněním a řešením.

Celkově jednání listopadové ÚVR hodnotím velmi kladně, pro základní články a rozvoj členské základny se udělalo hodně (na rozdíl od řady jiných), emoce nepřevládly a navíc se prokázalo, že i jednodenní jednání je velmi konstruktivní, věcné a tím pádem i celosvazově přínosné (tedy, až na ten dlouhý oběd). V lednu se ÚVR koná opět v Praze a tak si lze jen přát, aby se vše opět vyvedlo – ostatně: přijeďte a uvidíte.

««« Předchozí text: Pokuta na cestě? Následující text: Jak vytunelovat základku »»»

Michal Kulík | 27. 11. 2008 Čt 08.00 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 977x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin