Jednání ÚVR v Brně

MeetingX V sobotu 9.2.2008 probíhalo v Brně pod vedením místopředsedy celodenní jednání Ústřední výkonné rady ČSOP, tedy ústředního orgánu Svazu (předseda byl vzhledem k vnitropolitické situaci celkem pochopitelně omluven). Po listopadovém poměrně „divočejším“ jednání ve Vlašimi (na hraně usnášeníschopnosti, prudké emotivní výměny názorů,…) jsem byl opravdu zvědav, jaké to bude tentokráte. Zde jsou mé osobní postřehy a názory, které samozřejmě nenahrazují oficiální zápis (a proto jsou možná mírně chaotické).

Podkladové materiály chodily opět opožděně (navíc některým něco vůbec nedorazilo) – tohle tedy ještě není zvládnuté a možná by stálo za úvahu nějaké elegantnější řešení (stahovat ze serveru?) či alespoň dodržovat daný předstih a určitou systematičnost (seznam podkladů?). Kdo nedostal mailem, ten papíry dostal na místě, takže budiž.

Po obvyklé kontrole úkolů (chápu, pro některé otrava) se dostalo i na některé „dluhy“ – bylo oficiálně konstatováno, že PNS je opravdu ředitelem Kanclíku, po téměř půl roce byl dovolen zbývající člen předsednictva a též byl schválen rekordní (protože astronomický) rozpočet ÚVR na letošní rok (při nejasnosti příjmové strany, která se jako ve většině NNO velmi dynamicky vyvíjí, považuji klasický „vyrovnaný“ rozpočet a navíc pak rigidní lpění na jeho dodržování za ztrátu času, ale některým to prý dělá dobře).

V rámci zpráv o činnosti jednotlivých komisí (konstatuji, že jsem byl příjemně překvapen faktem, že se od minulé ÚVR opravdu všechny sešly) nenápadně došlo i na rozsáhlou diskuzi o Regionálních centrech (dále RC), kde byla mírně upravena směrnice (tím by se mělo usnadnit prodlužování jejich pověření), ale došlo i na výměnu názorů k jejich podpoře, významu, přínosu, poslání,… Osobně jsem si odnesl jasný závěr: s RC se nepracuje, chybí vzájemná výměna zkušeností (jak mezi nimi, tak i směrem k ÚVR), RC však (bohužel) spoléhají na ÚVR, že něco zorganizuje (ač se do toho mohou pustit sama). Diskuze postupně přerostla v otázku „profesionalizace“ (což je problematika pro NNO téměř klíčová), ta však byla možná trochu nešťastně utnuta obědem (a ten tedy nic moc).

Podkladový materiál k celosvazové kampani „Setkání s přírodou“ vyzněl tak trochu naprázdno (prý bylo vše prodiskutováno v listopadu), jen je škoda, že zvolený termín koliduje s příští ÚVR a přitom se volá po tom, aby členové ÚVR šli příkladem a se svými ZO „něco“ zorganizovali – to si nějak neumím představit. Předložený návrh na zářijové „setkání členů“ byl schválen – nabídku ZO Hořepník přeci nelze odmítnout.

Co říci k předložené „směrnici“ Klubu přátel ČSOP? Snad raději nic, s tímto přístupem mám vážný problém a spolu se spoluprací s RWE (včetně schválených tzv. konzultantů) to nepovažuji za správnou cestu. Jsa přehlasován však mlčím.

ÚVR schválila úpravu Registračních listů složek (za úkol dostalo předsednictvo, takže jsem zvědav na výsledek) a po opět košaté diskuzi též i vznik pracovní skupiny, která by měla zvyšovat + zkvalitňovat působení Svazu na veřejnosti (zájemci o členství budou vyzváni k zapojení). Uvidíme, zda se to povede… Ze dvou návrhů na celosvazové vyznamenání bylo schváleno toliko jedno (nekomentuji, raději pouze konstatuji).

Bohužel již nedošlo na Zelenou kartu – podkladový materiál sice byl připraven, na minulé ÚVR bylo přijato strategické rozhodnutí,… a pak nic. Možná škoda, je to jedna z mála výhod pro členy (ač se to z výsledku průzkumu možná tak nezdá).

Celkový dojem mám z tohoto jednání ÚVR velice kladný. Bylo to sice náročné (v závěru málo kyslíku), ale již se alespoň více členů nebojí projevit své názory a diskutuje (pravda, někteří za celý den nepronesli ani slovo – ano, 30 lidí již občas dělá problémy). Nakouslo se mnoho problémů, něco dořešilo, něco naznačilo, ale hlavně bez vášní a emotivních výkřiků. Možná to bylo dáno tím, že dva hlavní „podněcovatelé“ dali přednost svým aktivitám a nepřijeli. Také dobře.

Příští jednání by mělo být 6.-7.června v České Třebové. Věřím, že nastoupená cesta vydrží co nejdéle a nedojde na pokoutní názory některých škarohlídů, kteří v listopadu spekulovali se svoláním mimořádného Sněmu.

««« Předchozí text: Epidemie Následující text: Celková bilance »»»

Michal Kulík | 12. 2. 2008 Út 08.00 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 1017x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin