Nové nápady?

think Vnější i vnitřní podmínky pro zdárnou činnost nejen států, firem, politických stran, ale i třeba občanských sdružení se neustále vyvíjejí. To, co platilo a bylo moderní před pár lety, se nyní může klidně jevit již jako „mírně nemoderní“, popřípadě zastaralé, směšně archaické,… (dávný hit wolkmen byl během pár let vytlačen diskmenem, ten zase fleshovým přehrávačem a za rok tu může být úplně něco jiného). Kdysi progresivní nápady se s odstupem několika let mnohdy setkají s nepochopením, údivem, smíchem,… je to vcelku přirozená věc, dle názoru povolanějších je to známkou vývoje lidské společnosti. Pokud tuto poměrně prostou myšlenku aplikujeme na jakýkoliv spolek, vyplynou na povrch velmi zajímavé souvislosti…

Každý spolek působí v nějakém prostředí (politickém, hospodářském, kulturním, legislativním,…), které je velmi proměnlivé – vše se vyvíjí, mění a na to musí každý jednotlivec i spolek zcela samozřejmě reagovat. Pokud „ustrne“ (tedy zůstane dlouhodobě zakonzervován v nějakém třeba i kdysi optimálním stavu), hrozí obrovské riziko postupného ustrnutí, rozkladu a časem i zániku. Ostatně, mohl bych některé spolky bazírující na svých „tradičních hodnotách, zvyklostech,…“ (a tím postupně směřující k zapomnění) jmenovat, jednak to však není mým cílem a dále se stačí jen porozhlédnout…

Pokud má spolek dlouhodobě přežít, musí nějakým způsobem respektovat celospolečenský vývoj. V podstatě jsou možné tyto scénáře:

  • „nestíhá“ vývoj okolí (důsledek: spolku hrozí postupná stagnace se všemi důsledky)
  • přibližně kopíruje vývoj okolí (důsledek: spolek bude pro své okolí „stále stejný“)
  • ve vývoji mírně předbíhá společnost (důsledek: spolek bude pro okolí atraktivní, velmi úspěšný, s navyšujícím se počtem členů a příznivců, s kladnou popularitou,…)
  • je daleko před společností (důsledek: spolek bude mimo realitu, ideální útočiště pro pár fantastů nepochopitelných pro většinovou společnost, tím se stane kuriosním uskupením byť populárním, ale s malým počtem podivínských členů)

Jak je na tom náš Svaz? To nechť si každý zodpoví sám – jako pomůcku však doporučuji se zamyslet nad vývojem počtu členů (nikoliv ZO, ale opravdu členů) a nad obrazem Svazu v odborné a laické společnosti. Protože se domnívám, že se Svaz nachází ve fázi malého rozvoje (jinými slovy: v nejlepším případě kopíruje vývoj společnosti), nabízí se otázka „co s tím?“. Navrhuji lopotně nevymýšlet nic nového, ale aplikovat metody ověřené u mnoha úspěšných spolků, firem, politických stran,… Není to nic světaborného, ale výsledky to zpravidla přináší. Svaz by měl:

  1. nebránit v činnosti úspěšným aktivitám, vnitřním strukturám, formálním i neformálním skupinám, jednotlivcům
  2. cíleně podporovat nové myšlenky, nápady
  3. vytvářet podmínky pro svobodnou výměnu nápadů, informací, podnětů,…

Záměrně se zastavím u druhého bodu, tedy „jak zajistit generaci nových myšlenek a nápadů ve spolku“? Jistě ne tvořením další „Koncepce“ s výhledem platnosti na několik dalších let (o důsledcích pojednává jiný článek v tomto zpravodaji), ale opět lze využít osvědčených a v mnoha uskupení ověřených postupů, z nichž ty nejpopulárnější jsou:

  1. podněcovat tematické brainstormingy – proč nesvolávat cílené debaty pozvaných členů (samozřejmě takových, kteří o dané problematice hodně vědí a o kterých lze předpokládat schopnost generovat nové pohledy na určité oblasti)? Za těch mnoho let jsem na ústřední úrovni Svazu zažil pouze dva nesmělé pokusy, za stejné období jsem jich v jiných spolcích absolvoval několik. Pro nás velká škoda – uniká nám tak mnoho skvělých nápadů, řada iniciativních lidí obrací svoji pozornost mimo Svaz a přispívá tak k rozvoji jiných spolků…
  2. pořádat programové konference – přibližně do roku 1995 bylo samozřejmostí každý rok uspořádat několik „odborných seminářů“ (ekologická výchova, ochrana přírody, mravenci, raci,…) a nyní? Opravdu si myslíme, že grantová řízení, internet a „pevná vazba na ústředí“ nahradí mezilidské vztahy? Neprojeví se někdy a někde absence horizontálních mezilidských vazeb? Proč asi podnikatelské subjekty pořádají „výjezdní zasedání“, TeamBuldingové programy,… a podobné aktivity, které sice „jdou do nákladů“, ale jistě se to vyplatí?
  3. vytvořit celosvazový Think Tank – význam „rezervoáru nových nápadů“ si v tuzemsku uvědomují především politická uskupení, přesto nám však nic nebrání motivovat několik schopných lidí, kteří budou ochotni zásobovat Svaz novými podněty (předem varuji: již se několikrát prakticky prokázalo, že jednání ÚVR z mnoha důvodů nejsou ta pravá místa). Neexistencí podobné neformální struktury se opět ochuzujeme o směrníky do budoucnosti.

Každý spolek musí ve vlastním zájmu myslet i na budoucnost. Pokud nevytváří podmínky pro budoucí činnost, tedy cíleně nehledá další podněty, nereflektuje svoje dosavadní působení,… čeká ho postupná stagnace, odchod na periferii zájmu společnosti, tedy i úbytek členů,… Právě proto nové nápady, schopné lidi i zdánlivě bláznivé myšlenky nutně potřebujeme. Čím více, tím lépe.

««« Předchozí text: Celosvazová kampaň Následující text: Svaz má nový web »»»

Michal Kulík | 29. 11. 2007 Čt 08.00 | Ze života Svazu, Pohled přes plot | trvalý odkaz | tisk | 991x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin