O antikoncepci...

obrazek Kolegy redaktory jsem byl vyzván, abych již konečně napsal nějaký interesantní článeček, který by rázem obrátil pozornost čtenářstva k tomuto zpravodaji. Protože mi v hlavě již delší dobu straší zajímavý námět, provedl jsem u častých návštěvníků našeho pracoviště nenápadný průzkum na poněkud choulostivé téma. Potvrdilo se tušené: zejména u mladších jsem zjistil zoufalé neznalosti a tak nezbývá, než se zde pokusit o osvětu. Myslím, že to nikomu nebude škodit a věřím, že ani vadit.

Na Sněmu ČSOP v roce 2003 byl po více než roční přípravě slavnostně přijat „Strategický plán Českého svazu ochránců přírody na období duben 2003 – duben 2006“, kterému se již v době příprav lidově říkalo „koncepce“. Hlavní iniciátor sice tvrdil, že se bez toho Svaz neobejde, že je to záruka jeho dalšího rozvoje, že v tom jistě každý najde odpověď na vše, co nás potkalo i potká,… ale již vlastní diskuse k tomuto materiálu na Sněmu dávala tušit, že si drtivá většina delegátů materiál ani nepřečetla.

Předsedové základek byli s „koncepcí“ hned po brněnském Sněmu seznámeni prostřednictvím Depeší a tím její historie prakticky končí. Pravda, pod vidinou následného Sněmu v roce 2006 se jí ÚVR ve svém volebním období celkem třikrát zabývala, ustavila pracovní skupiny, vyhodnotila plnění, navrhla úpravu,… Poslední Sněm v září 2006 za zjevného nezájmu delegátů nevýrazně prodloužil její platnost do roku 2009 (není to samostatný bod usnesení, ale prodloužení je kuriosně ukryto v úkolech pro ÚVR) a asi proto se ve výstupech ze Sněmu objevil spíše pracovní materiál plný škrtanců, pracovních poznámek, zvýraznění a jiných grafických pomůcek.

Na následných jednáních nejvyšších orgánů Svazu pak jen pár zasvěcených o „strategii“ občas něco prohodí zpravidla ve smyslu „to je přeci ve strategii“ a tím její historická stopa mizí. Osobně se domnívám, že je to tak správně, její vznik víceméně shora (pár osvícených se snažilo lidem vnutit svou vizi), zjevná odtažitost od reálných potřeb ZO (naopak důraz na problematiku ÚVR), její nesystémovost,… jí bez silné umělé podpory shora nedávala velkou naději na „zlidovění“.

Jako největší chybu „strategie“ však vidím v tom, že jejím vytvořením skončily všechny drobné „vizionářské pokusy“ – ve chvíli, když někdo naznačí „bylo by dobré udělat…“, tak se vždy najde někdo, kdo dobrou myšlenku smete ze stolu slovy „ale to je přeci již dávno ve strategii“ a po těchto slovech všichni zmlknou, nikdo si sice není jist, ale zpochybňovat svátost?

Tím se dostávám k hlavnímu sdělení: „Strategický plán Českého svazu ochránců přírody na období duben 2003 – duben 2006“ (v prodloužení do roku 2009) je nejlepší antikoncepcí pro ČSOP. Zaručeně totiž brání jakémukoliv početí iniciativy svých členů, spolehlivě konzervuje stav z minulých let, jednoznačně se snaží o manipulaci se členy směrem vytyčeným pár činovníky před mnoha lety (tedy za jiné situace) a navíc ji občas někdo zneužívá ke svým cílům („ale to je přeci ve Strategii…“).

Současný stav, kdy není jasné, zda „strategie“ žije či ne, je zcela neudržitelný a proto navrhuji: buď „koncepci“ z gruntu předělejme nebo tento nadbytečný materiál, který funguje jako spolehlivá brzda dalšího rozvoje Svazu, zrušme.

Poznámka pro historiky: zmíněný dokument je na stránkách ÚVR uveden velmi skrytě, je nutno bedlivě pátrat

««« Předchozí text: Svazový web - část druhá - obsah Následující text: Web ZO ČSOP Jihlava »»»

Michal Kulík | 15. 6. 2007 Pá 07.00 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 1108x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin