Svazový web - část druhá - obsah

Web Dnes navštívíme podruhé svazové stránky, jež jsou k nalezení na adrese www.csop.cz. Dva týdny uplnuly od hodnocení vzhledu a organizace stránek, dnes přichází na řadu podívat se na jejich obsah. Opět platí to, že dnešní povídání nebude místy tak optimistické jako při hodnocení webů složek svazu a to z důvodu, že na svazový web je potřeba nahlížet poněkud jinak. Web, který je oficiální stránkou organizace, musí být (měl by být) zajisté na vyšší úrovni jak již z hlediska vzhledu tak po stránce obsahové.

Vstoupíme-li po úvodní, nepříliš vyvedené stránce na web, máme k navigaci k dispozici levé menu s hromadou odkazů a pak pravou část stránky kde se nám zobrazují obsahy jednotlivých odkazů. Jako první stránka se nám načtou aktuality, což je zcela správné, ale pod nimi zeje prázdné místo, kde bych si představoval např. seznam činností svazu, nebo pár slov o tom co je ČSOP. Pokud se rozhodnete najít aktuality v levém menu (nepř. se chcete na ně v průběhu prohlížení stránek vrátit), máte smůlu, neboť je najdete až někde uprostřed seznamu odkazů.

Levé menu je rozděleno do několika oblastí: Logo ČSOP

 • o organizaci
 • co děláme
 • nabízíme
 • můžete nám pomoci
 • aktuality
 • pro členy
 • odkazy

O Organizaci

 • Kdo jsme – poněkud strohý úvod na organizaci, za kterou se ČSOP pokládá, tj. za největší nevládní organizaci zabývající se ochranou přírody, pozitivní je přiložený seznam dokumentů (stanovy, členství, loga)
 • Jak se stát členem – slušný výčet možností jak vstoupit do organizace, odkazy na formuláře přihlášek včetně formuláře pomocí kterého lze odeslat odkaz
 • Kontakty – není co dodat k dispozici jsou všechny důležité kontakty
 • Ústřední orgány ČSOP – seznam členů předsednictva, útřední výkonné rady a odborných komisí – seznam je pěkný ale v určitých oblastech silně zastaralý – složení odborných komisí nedoznalo na webu změn po sněmu v září 2006
 • Základní organizace ČSOP – data o základních složkách lze vyhledávat pomocí formuláře umístěného na tomto odkaze, výběr je pěkný a funkční, aktualizace dat o základních organizacích již trochu skřípe, z vlastní zkušenosti vím, že naší ZO trvalo 3 roky než byly změněny některé kontaktní údaje a to, že jsme jako pražská ZO, zařazena v jihočeském kraji, již ani neřeším
 • Registrace ZO/RS – zde si můžete ověřit zda je daný článek řádně registrovaný
 • Regionální centra ČSOP – data a kontakty na regionální centra, aktuálnost dat nejsem schopen posoudit a v případě, že některé odkazy nefungují se lze jen domnívat, na které straně je chyba, zda na straně RC, že neupozornila na změnu kontaktů nebo na straně správy webu
 • Dohody o spolupráci – seznam dokumentů s jinými organizacemi, deklarujících spolupráci mezi nimi
 • Projekty podpořené z veřejných zdrojů – aktuální přehled projektů, které ČSOP financuje + uvedený výše a původu finančních prostředků

Co děláme

Výčet činností svazu a jejich popis – Pozemkové spolky, Ochrana biodiverzity, Záchrana zvířat, Zvíře v nouzi, Akce žába, Ekocentra, Živá zahrada, Ukliďme svět, Mladí ochránci přírody, Naučné stezky, Zahraniční činnost, Vydavatelská činnost, Sbírka chile 2005 a další…
Stručně k celkovému obsahu, popisu jednotlivých činností svazu. Popis činností je na velmi dobré úrovni, informací se dostatek. Stálo by obohatit popis více fotografiemi, jeden obrázek často vydá za 50 slov. Informace se často větví do dalších a dalších pater a začínají být nepřehledné, chtělo by to důsledně odkazovat na vyšší odkazy a nebo zřídit mapu webu, která by obsahovala vše ve stromové struktuře. U popisu jednotlivých činností, se přímo vybízí nasazení redakčního systému na svazových web, protože aktuální zprávy z jednotlivých projektů by vždy byly „navrchu“, tzn. čtenářům hned na očích. Takto mohou snadno zapadnout, neboť každý není ochotný procházet 15 odkazů s tím jestli se neudálo něco nového.

Nabízíme

 • Praktickou pomoc – seznam praktických rad jak může svaz pomoci lidem
 • Radu – kontaktní formulář kam můžete napsat jakýkoliv dotaz
 • Mnoho zajímavých akcí – kalendář akcí
 • Publikace – seznam vydaných publikací – odkaz je naprosto totožný s odkazem Vydavatelská činnost ze sekce Co děláme
 • Možnost aktivně se zapojit – opět duplikovaný odkaz ze sekce O organizaci – Jak se stát členem

Můžete nám pomoci

 • Dobrovolníci – přehled činností ve kterých mohou být svazu nápomocni dobrovolníci
 • Finanční pomoc – přehled možností jak finačně podpořit svaz
 • Členství – pro změnu opět duplikovaný odkaz ze sekce O organizaci – Jak se stát členem (již podruhé, zřejmě metoda jak udělat větší menu :-))

Aktuality

 • Aktuality – aktuální dění, celé toto menu by mělo být umístěno poněkud výše než jako čtvrté v pořadí
 • Tiskové zprávy – seznam tiskových zpráv
 • Depeše ČSOP – informace o svazovém informačním plátku + možnost stažení Depeší od roku 2003
 • Zveme Vás – další duplikovaný odkaz, tentokráte Kalendář akcí ze sekce Nabízíme

Pro členy

 • Program Zelená karta – vyhledávání zařízení, které jsou zařazeny do programu Zelená karta
 • Formuláře – spousty užitečných formulářů ke stažení
 • Loga – vzory platných log, včetně možností stažení ve všemožných formátech
 • Depeše ČSOP – duplikovaný odkaz ze sekce Aktuality
 • Směrnice ČSOP – seznam platných směrnic svazu ke stažení, skoro bych namítal, že by takovéto věci mohli být dostupné jen v heslované části webu
 • Zápisy z jednání ÚVR ČSOP – kompletní zápisy z jednání ÜVR, obsahující mnohdy citlivé údaje, navíc poslední zápis je z února 2006, tudíž silně zastaralý, náhodný návštěvník si řekne, že organizace již asi nefunguje
 • Pro hospodáře ZO – příručka k podvojnému účetnictví

Odkazy

Obsahují jednak seznam odkazů na základní organizace a pak na organizace podobného zaměření

Co říci závěrem

To co jsme naznačili již minule, svazový web je zralý jako hruška ke kompletnímu přepracování. Obsahová hodnota se stejným množstvím informací, několinásobně vzroste, budou-li informace logicky setříděné a jednoduše dostupné. V jistých oblastech je nutné provádět pravidelnou aktualizaci, jinak web ztrácí na hodnotě a nikdo jej nebude číst. Pokud chceme známkovat jako ve škole pak vzhled a přehlednost stránek za 4 a obsahová stránka za 2.


Více se o projektu hodnocení webů článků ČSOP, dočtete zde.

««« Předchozí text: Puberťák Následující text: O antikoncepci... »»»

Honza Koukl | 13. 6. 2007 St 07.00 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 1440x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
reaguj[1] platná loga?
Michal mejl 13. 6. 2007 St 09.43

Na oficiálních stránkách ČSOP (tedy vlastně ÚVR) chybí též řádně registrované (tedy oficiální) logo ČSOP vzor „kačenka“ (viz příslušná směrnice). Svaz se za něj stydí, jde o opomenutí či je nějaký jiný důvod? Takže v příspěvku uvedené tvrzení, že stránky obsahují vzory platných log je nutno brát s rezervou.

Přidej komentář!

  Gravatar povolen.Kliknutím vložíš: Vlož smajla :-) Vlož smajla :-( Vlož smajla ;-) Vlož smajla :-D Vlož smajla 8-O Vlož smajla 8-) Vlož smajla :-? Vlož smajla :-x Vlož smajla :-P Vlož smajla :-|
Příspěvěk je formátován Texy! syntaxí. Není povoleno HTML, odkazy se převádějí automaticky.
Jsem robot?

Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin