Tak nám přišel dopis...

obrazek …od pana předsedy, kde se píšou divné věci. Nerozumím tomu, jako by někdo dostal zkreslené (nepravdivé?, falešné?,…) informace a na jejich základě se rozhodl „něco“ řešit. Není to asi nejlepší cesta, ale budiž – možná se někdo domnívá, že právě takto se dá vnutit hluboká systémová změna…

Protože zmíněný dopis obsahuje „věci divné“ a mnoho předsedů základek se nás proto oprávněně a dost udiveně ptá „o co vlastně jde“, museli jsme se sejít a sepsat náš pohled na věc. Myslíme si totiž, že když již pan předseda problém „zveřejnil“, tak i my přistoupíme na jeho hru.

Naštěstí je mnoho základek s vlastním rozumem a již dávno před námi reagovaly. Zatím víme o těchto (některé i souhlasily se zveřejněním svého postoje):

Svůj postoj k úvodnímu dopisu nám v kopii poslaly na vědomí také tyto ZO či vedoucí (ale protože jsem si nevyžádal jejich souhlas se zveřejněním, tak zde nejsou): V.Malátková, V.Kociánová, 29/08 ZO, 47/03 ZO, 01/51 ZO,…

A co vy ostatní, přidáte se?

Neváhejte a vyjádřete svůj názor, pokud budete mlčet, ničemu nepomůžete.

Jak to vše dopadlo?

Ani ne měsíc od prvního dopisu, dorazil do schránek dopis další, obsahující vyhodnocení odpovědí, které dorazily. Zde je znění dopisu v plné kráse.

V tomto dopisu z 10.5. (ZO jej obdržely až cca 31.5.) je ve druhém odstavci uvedena věta „…Navíc Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP vznesla na posledním jednání Předsednictva ÚVR ČSOP vůči SMOP velmi vážná obvinění, kterými se příští ÚVR ČSOP bude muset zabývat…“. To jsou poměrně silná slova a tak se podíváme, jaká to byla „velmi vážná obvinění“.

Poslední jednání PÚVR se konalo 24.5. – tam ani autor dopisu, ani předseda ÚKRK nebyl přítomen, takže se asi jedná o PÚVR 26.4. (tomu také odpovídá datování dopisu). V zápisu z tohoto jednání je jediný bod týkající se „obvinění ÚKRK vůči SMOP“ a to: „K. Ferschmann opětovně informuje o serveru depese.cz – informace o zneužívání ochranných známek svazu, pomlouvání orgánů svazu, používání svazových log, J. Stibralová informuje PÚVR, že server depese.cz není závislý na SMOP“.

Jak již na jednání PÚVR zaznělo, tak tento server depese.cz nemá se SMOP nic společného (o tom se ostatně každý uživatel internetu může sám přesvědčit), takže o co tedy vlastně jde? Kdo rozehrává tuto podivnou hru, kdo neustále rozfoukává ohýnek?

A ještě drobný dodatek: jednání ÚVR se dne 2.6.2007 žádnými otázkami ve spojitosti se Sdružením MOP nezabývalo.

Věřím, že si všichni udělají vlastní obrázek o poměrech, o lidech, o nepravdách, o pomlouvání,…

««« Předchozí text: Ekocentra ČSOP - e-rozhovor s Petrem Hedrlínem Následující text: Web - 46/04. JARO Jaroměř »»»

Michal Kulík | 24. 4. 2007 Út 21.20 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 2287x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] Magická věta
Beruna mejl web 25. 4. 2007 St 11.39

Podle mne, ta větička nikoho neodsuzuje v tom, že nemá vlastní rozum. Je v ní vyjádřena radost nad tím, že je celá řada základek, kteří si po doručení onoho dopisu zjistí skutečný stav věcí, vezmou rozum do hrsti a na základě svých zkušeností, napíší nějakou smysluplnou odpověď, byť by souhlasila s textem dopisu.

[2] Nápad
Jirka mejl 25. 4. 2007 St 21.09

Nechápu jak na tohle mohl přijít.Nechci říkat svůj názor nehodí se sem. Je to tak,když něco funguje tak proč to nesabotovat a nevytvářet zbytečné problémy. :-(

[3] Aha
Sysel 27. 4. 2007 Pá 15.23

a jaké mají tydle základní organizace výhody?

[4] delší výklad
Kleofash mejl 30. 4. 2007 Po 21.31

jsem vedoucí mimopražského oddílu mop a k předchozímu článku chci podotknout jen tolik:

1. pokud dobře chápu postup, tak členové SMOPu rozhodují o pouze o výši pěněz, která bude v té či oné dotaci rozdělena. o konkrétní sumě jednotlivým MOPíkům se rozhoduje podle klíče, který měří členů i nečlenům SMOP stejně. opravte mně pokud se pletu. pokud ne, je mi celkem jedno, kolik v které dotaci je pěněz a z které je může náš oddíl čerpat.

2. železnou rezervu docela chápu. že nerozhoduji o její výši mi nevadí, protože předpokládám, že pokud vyschnou zdroje bude rozdělena spravedlivě.

3. jako nepražáka mne tohle také nepálí

takže v čem je vlastně problém se SMOP? rozděluje peníze nefér? zvýhodňují se základy které rozhodují o pěnězích? jestliže ne tak nechápu oč tu komu jde. jestliže ano, ukažte kdo a ten člověk nemá ve SMOP ani v ČSOP a vlastně v žádné dobrovolné činnosti co dělat. dále. nevím je-li smop skutečně uzavřen komukoli dalšímu. pokud ano je, to samozřejmě špatně, ale to se dá asi vyřešit i jinak, než tím co se teď děje. pokud ne a každý kdo chce má možnost se přihlásit a účastnit rozhodování, nevidím problém. ale za sebe říkám, že jsem rád, že mám klid pro práci s dětmi a vidina ježdění na jednání komisí a rad a schůzování o pěnězích mě pranic neláká. bohatě se spokojím s celoroční zprávou a když mi něco nebude jasné, tím, že mi někdo „shůry“ vysvětlí.

[5]
Beruna mejl web 1. 5. 2007 Út 10.31

[7] Toňýk :

  1. Ano o výši plošného příspěvku rozhodovala Rada SMOP, pouze o jeho výši, klíč je dán přesnými pravidly od KDM. Navíc bylo rozhodnuto, že i toto bude do budoucna řešit KDM.
  2. Rezerva je zcela oprávněná a může si jí vytvářet každá organizace. Až vyschnou jiné zdroje budou všichni rádi, že ta rezerva existuje. A k její výši jen toto. Přečtěte si veřejně publikované výroční zprávy za posledních pár let a dozvíte se vše podstatné.
  3. Pražské záležitosti si řeší pražáci to je snad jasné.
[6]
-MB- mejl web 1. 5. 2007 Út 12.03

Toňýk:

Jsi si jistej, že je taktický zveřejňovat příliš detailní informace? Prozradíš mi například, jak velkou rezervu má vaše základka? To aby magistrátní úředníci věděli, že když vám rok nic nedají, tak vyžijete z rezerv.

A teď už k rezervě, je zatraceně dobře, že je. A ohledně toho, že může užírat prostředky na běžný provoz: Zkus se zamyslet, z čeho může neziskovka rezervu tvořit. Z dotace ani jiných peněz, které se někde žádají na základě počtu dětí, to rozhodně nebude, neb tyto prostředky jsou vždy účelově vázány. A ještě: Všimnul sis někdy, jak jiné velké dětské spolky na začátku roku skuhrají, že dokud nedostanou alespoň část peněz z MŠMT, tak jsou v podstatě bez peněz. Slyšel jsi někdy skuhrání od činovníků SMOPu? Já tedy ne.

Ví snad někdo, jak velkou rezervu má ÚVR? Já tedy ne a docela chápu zaměstnance Kanceláře ÚVR, že na takovouto otázku odpovídají velmi mlhavě, protože pokud by lidi zjistili, že jsou k mání takovéto „de facto“ volné prostředky, mohli by mít snahu je pro sebe utrhnout.

Zkus prosím chvíli nemyslet jako člen základky, která je členem SMOP, ale posuň se o úroveň výše a přemýšlej, co je rozumné z pohledu SMOPu a dětičkářů ve Svazu vůbec. Já vím, je to jiný pohled, ale zkus se zamyslet.

[7]
Tomáš mejl 1. 5. 2007 Út 16.49
  1. Možná by bylo dobré, než neustále pálit kritikou do vlastních řad podívat se trochu jinam, jak to funguje v jiných organizacích a jak jsou rozdělovány dotace. Např. v jedné velké organizaci se dostává k dětem cca 50% částky, co u nás v ČSOP, protože zbytek pohltí přebujelá administrativa různých článků a mezičlánků (ústředí, krajských, okresních rad), dokonce pro letošní rok byly pro skautské tábory zrušeny ústředím dotace úplně, jan podle počtu dětí někdy v závěru roku navýší dotace přerozdělované na kraj a budou mít cca 14 dní na jejich utracení… Toho bych se v ČSOP opravdu nechtěl dožít. A oproti tomuto systému se máme v ČSOP zlatě a díky stávajícímu systému se většina peněz dostává dolů tam, kam patří. Parametry jsou jasně dané donátorem, tedy MŠMT a těžko lze tedy z nich něco tzv. ulít bokem. Kdo zažil někdy kontrolu z Finančního úřadu nebo NKÚ, ví o čem mluvím.
  2. Žehrat na to, kolik peněz na plošnou dotaci se přerozdělí, je opravdu malicherné. Peníze z plošné dotace jsou sice milé, ale samozřejmě celoroční financování kolektivu MOP nevyřeší. Proto se žádný soudný a zkušený vedoucí MOP nemůže jen spoléhat na jednozdrojové financování z ústředí, ale musí se spolu se svojí ZO ČSOP poohlédnout také po jiných zdrojích (místních, krajských či evropských), psát projekty a popřípadě také jít s dětmi na brigádu a nějakou tu korunku vydělat. Z vlastní zkušenosti vím, že pokud si děti na něco vydělají samy, tak si toho také více váží… Ono je strašně jednoduché jen „po česku“ sedět se založenýma rukama, od stolu kritizovat a čekat na to, co bezpracně spadne z nebe (tedy od ústředí)… V naší (mimopražské) ZO tvoří kryjí dotace pouze cca 1/3 všech nákladů, o zbytek se musíme starat sami (a minimálně 1/3 pokrýváme výnosy z vlastní práce v terénu) , a myslím že to jde ku spokojenosti všech dětí i rodičů. Pak totiž člověk přestane reptat, protože ví, jaká práce se sháněním peněz je a o to více si váží práce těch druhých (tady mám konkrétně na mysli lidičky z CDM), kteří jsou schopni pro nás všechny MOPy nějaké ty penízky sehnat. A patří jim za to dík, protože by se jistě mohli, díky svým schopnostem, živit jinde něčím jiným, určitě daleko výnosnějším.
[8]
Tomáš mejl 1. 5. 2007 Út 18.44

Jen pro upřesnění na Toňýkovu připomínku (netýká se celého vlákna): v našem MOPu máme všechny členy starší 15 let, takže z výše citovaného zákona nemám strach a brigády jsou prováděny nikoli kvůli penězům, ale kvůli zapojení mládeže do praktické ochrany přírody, k níž management ZCHÚ neodmyslitelně patří. Kromě toho spoustu terénních činností (zejména té výzkumné) děláme zdarma. To že za tyto managementové ochranářské práce dostáváme také zaplaceno, je věc vedlejší, ale jistě pro činnost kolektivu MOP velmi milá. Jen pro doplnění, ono totiž dnes na území CHKO a NP tyto spacializované ochranářské práce ani jinak než na smlouvu o dílo dělat nelze, protože se nakupuje také materiál, používá se dražší nářadí, spotřebovávají se PHM a za provedenou práci musí nést dodavatel prací vůči Správě VCHÚ odpovědnost včetně smluvní záruky za jakost…

[9]
-MB- mejl web 1. 5. 2007 Út 18.50

[12] Toňýk :

A právě že se vytrhuji z pohledu člena SMOPu

To je vidět, že bereš SMOP jako Pražák (=jako zájmové sdružení několika ZO), pokud bys to bral jako venkovan (míním tím „nepražák“), tak bys jej považoval za článek Svazu, který dělá pro MOPíky v celé republice bez rozdílu (a protože to funguje, tak jej vnitřní záležitosti nezajímají). A proto jsem Tě prosil o zamyšlení nad tím, co je a co není dobré pro Svaz jako celek (= pro všechny dětičkářské základky ve Svazu). Nemyslím si, že se neumím dívat i z druhé strany, ale naše ZO ČSOP neměla dosud potřebu vstoupit do SMOP. Ptám se, co by nám to přineslo s vyjímkou toho, že bychom měli docházet na jednání Rady SMOP, snad to, že bychom tu tam rohodovali o nějaké té koruně, ale i pokud by ten plošný příspěvek nebyl vůbec, tak bychom na tom s ohledem na poměr dotační podpora/členské příspěvky byly oproti jiným dětským spolkům pořád velmi dobře.

Paranoia versus transparentnost: Co člověk to jiný pohled (schálně si přečti článek Musíte! Musíme?) a je vždy rozumné hledat kompromis, např. někdo považuje za skvělé mít transparentní účet, někdo by to do toho nikdy nešel a jiní si ho klidně zřídí a budou mít ještě jiný, na kterém budou protáčet peníze, a na transparentním budou ukazovat, jak jsou chudí. K rozhodování o penězích: Každá příručka o fundraisingu píše, že penězích by měli (do značné míry) rozhodovat ti, kdo je pro organizaci sehnali. Proč? Protože to dělají pro dobro toho spolku, pro jeho rozvoj. Pokud budou mít pocit, že jim členská základna říká: „Děláte to úplně blbě“, tak mohou ztratit motivaci pro ni pracovat. Máme tu lidi ochotné udělat pro nás spoustu práce, tak si jich opravdu važme. Jasně, že i ostatní do rozhodovanání o penězích mají právo co mluvit, ale měli by toto mít na paměti. Všechny finanční záležitosti (s vyjímkou výše prostředků vyčleněných na plošný příspěvek) procházejí KDM a nikdy jsem neměl pocit, že připomínky KDM nebyly vzaty v potaz.

Ještě se optám: Získáváte jako základka nějaké prostředky, které by nešly přes SMOP?

Klidně diskutuj, ale tady jsi padnul na lidi, jejichž pohled je prostě jiný než ten tvůj.

Dědek mejl 2. 5. 2007 St 08.31

[5] Toňýk :Omlouvám se, špatně jsem se vyjádřil, měl jsem na mysli to, že aktivity SMOP jsou otevřené všem ZO… Naše ZO samozřejmě není členem SMOP.

Jolana mejl 2. 5. 2007 St 09.48

[7] Toňýk :Hm, Tondo, ale beztak Pražáci nemají žádné peníze navíc. Jako, že by třeba řekli " Mopíci z Prazy dostanou 2× vyšší příspěvek na tábor, protože rekreaci potřebují víc, jsou přece ze zakouřeného velkoměsta." Rozhodnutí je sice za všechny, ale spravedlivé ke všem. A peníze z Magistrátu se počítat nedají – Magistrát prostě dává jen pražským sdružením, ostatní se mohou pokusit dostat peníze ze svých radnic… jol

Jolana mejl 2. 5. 2007 St 09.58

No příště slibuji, že si dočtu diskusi až do konce než zareaguji, abych neplácala něco co je úplně mimo :-) jol

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin