Datové schránky

DS Mnohé základní články leckterých velkých občanských sdružení jsou pod náporem sdělovacích prostředků mírně zmateny a nyní nevědí – máme si ty „datové schránky“ honem do 1.11. zřídit nebo ne? Musíme nebo nemusíme? Je nám to k něčemu dobré nebo se nás to vlastně vůbec netýká? Ústředí většinou moudře mlčí (patrně pod heslem „máte právní subjektivitu, tak se holenku starejte“) a tak mi již přišlo několik mailů s dotazem, jak to tedy je. Ve skutečnosti je to vlastně velmi prosté…

Ve stručnosti: datové schránky (dále DS) jsou ve smyslu zákona 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a navazujících vyhlášek povinné pouze pro „orgány veřejné moci“ (což jsou zjednodušeně řečeno územní samosprávy, notáři, soudní exekutoři,…) a pro „právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku“ (což jsou např. akciové společnosti, s.r.o.,…). Všichni ostatní (článek občanského sdružení, občan, živnostník,…) si mohou DS zřídit dobrovolně (tedy nepovinně). Veškeré podstatné informace o DS jsou k nastudování na internetu a to i včetně přístupu ke své DS.

K čemu DS slouží? Ve stručnosti řečeno je to elektronická „mailová“ schránka, kam budou adresátovi doručovány všechny úřední „obsílky“ (to jsou ty pověstné poštovní obálky s červeným, hnědým, modrým a kdovíjakým ještě pruhem) a jejímž prostřednictvím také může majitel DS podobné dopisy odesílat. Samotné DS mají několik dosud nedořešených slabých míst (přílohy v pdf vlastně nejsou v listinné podobě a soud je tedy nemusí uznat coby věrohodné, případné časové razítko má omezenou platnost,…), o kterých odborníci stále ještě diskutují.

Pro občanská sdružení je asi nejdůležitější fakt, že DS pro ně nejsou povinné. Navíc bych se do tohoto dobrodružství vůbec nehrnul, pokud ve svých řadách nemáte někoho „internetově zběhlého“, který je ochoten každý týden (a to i o dovolených, prázdninách,…) kontrolovat stav vaší DS, ke které se přistupuje pouze přes webové rozhraní (perlička: právě ve chvíli psaní tohoto příspěvku nejsou DS vůbec přístupné z důvodu „odstávky systému“).

Takže se spolky DS vůbec nemusí zatím vzrušovat. Časem bych však předpokládal, že pokud se systém osvědčí, tak se bude postupně rozšiřovat a i na nás jednou dojde. Uvidíme…

««« Předchozí text: Žranice Následující text: Vyrovnaný rozpočet »»»

Michal Kulík | 25. 10. 2009 Ne 12.41 | Co se píše, Pohled přes plot | trvalý odkaz | tisk | 927x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin