Znak ČSOP

Jednou z tradovaných nepřesností v ČSOP je názor, že jediným „správným“ znakem Svazu je ten, který na většině tiskovin uvádí ÚVR (lidově zvaný „vzor kytkopták“) a že „ten druhý“ (lidově zvaný „kačenka“) je „nějaký podružný“ či je znakem toho CDM či SMOPu.

Abychom odkryli tento poněkud zmatený názor, ponoříme se do daleké historie Svazu. Kytkopták Kdysi v dávnověku (tuším-li dobře v roce 1980) vypsal tehdejší Ústřední výbor ČSOP veřejnou soutěž na znak nové společenské organizace (řečeno tehdejší terminologií), která byla posléze bohatě obeslána (před lety jsem si prohlížel všechny dodané návrhy a některé byly opravdu humorné…). Nejbližší jednání ÚV bylo velmi bouřlivé, leč přesto se ani hlasováním nedošlo k rozhodnutí, který návrh bude používán jako oficiální znak ČSOP. Závěr tedy zněl šalamounsky: byly vybrány dva návrhy od stejného autora (ano, tušíte správně, byly to „kačenka“ a „kytkopták“), oba byly prohlášeny za oficiální znaky ČSOP a oba byly též prakticky rovnoprávně užívány (stačí se ostatně podívat na mnohé archiválie).

Po roce 1996 se však na úrovni ÚVR stále více užívá deformovaný znak Kačenka „kytkopták“ (oproti původnímu návrhu je v něm bez dohody s autorem provedena úprava) a protože by byla škoda druhý vzor opustit, postupně začalo „kačenku“ používat Sdružení MOP pro oblast práce s dětmi (popř. ekologickou výchovu).

Od roku 1992 (resp. 1994) jsou oba znaky chráněny u Úřadu průmyslového vlastnictví pod čísly 178013 a 178014. V roce 2003 navíc ÚVR schválila směrnici pro používání ochranných známek, kde jsou obě loga uvedena jako rovnocenná.

Závěr je tedy následující: obě loga jsou oficiálními a rovnoprávnými znaky ČSOP, postupem času se však jeden používá spíše pro oblast „práce s dětmi“ a druhý pro „odborné programy“.

Michal Kulík (nezveřejněno ve vnitrosvazovém zpravodaji)

««« Předchozí text: Elektronická konference ČSOP Následující text: Do Zubřiny smějí bagry, i když v ní žijí raci »»»

Michal Kulík | 1. 3. 2007 Čt 12.30 | Mýty a pověry | trvalý odkaz | tisk | 1437x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin