Prezentace našich článků

logo_CZ Většina článků Svazu se za svoji aktivní činnost stydět nemusí a proto se také snaží různými formami „dát o sobě vědět“ – od klasických (leč v dnešní době již málo sledovaných) vývěsek, přes vlastní vizitky, samolepky, hlavičkové papíry,… až třeba po internetové stránky (i když je jich čím dál více, přesto jsou stále důležitější). Právě s ohledem na vzrůstající význam internetové presentace Svazu (tedy vlastně všech jeho článků) se pracovní skupina ÚVR „působení na veřejnost“ zaměřila na jednu zajímavou součást prakticky všech našich webových prezentací. Buďte však klidní, nebyla to ani oblíbená validnost s doporučením W3C, SEO nebo snad vhodnost použitého redakčního systému. Podívali jsme se na zoubek jiné záležitosti.

Drtivá většina stránek článků svazu se pyšní nějakým logem – tu svazovým, tu zase vlastním. Když nepočítáme ta technicky zcela hrůzná loga (tedy ve smyslu zubatá, nezaostřená, chybně ořezaná, neúměrně velká či malá,…), tak jsme průzkumem mnoha stránek narazili na některé opakující se nešvary, které lze rozdělit do několika základních skupin. Pro úplnou názornost a varování případným následníkům zde uvádím malé ukázky těch nejméně povedených, kde jsem je záměrně anonymizoval (autoři se jistě poznají, zároveň se jim však velmi omlouvám). Ještě jednou tedy zdůrazňuji: přátelé, dále uvedené ukázky jsou varováním, jak by vaše prezentace vypadat rozhodně neměly – jsou to ukázky těch „nevhodných“!

Snad ještě drobný úvod: jak jsem již psal v jiném příspěvku, tak svazová loga jsou autorským dílem, do kterých se dle autorského zákona nesmí bez souhlasu autora nikterak zasahovat. Navíc jsou to chráněné vzory (tedy další stupeň jejich ochrany) a vztahuje se na ně stávající směrnice ÚVR. Tedy souhrnně jsou legislativně velmi silně zajištěné (z pohledu autorského zákona dokonce po dobu 50 let po úmrtí autora). A nyní již ty slíbené „prohřešky“:

logo07 logo06 logo04 logo05

1. mnohé články si chráněná loga přetvořila, tedy výrazně zasáhla do jejich grafické podoby (lidově řečeno: loga zmršila) a tím porušila všechny tři uvedené „předpisy“. Chápu, že jejich podoba je dána třeba historicky, že členové jsou za těch X let již zvyklí, ale…

logo01 logo02 2. některé články používají loga „záhadná“, která patrně vznikla domácím dotvořením a tedy loga nejsou „ta pravá“. Nápověda: u kytkoptáka je posunuté písmo, u kačenky je malé písmo (má být velké) + je natočené.

logo03 3. jiná loga zase užívají zcela nevhodné střídání barev – autor vypracoval logo jednobarevné (více bude patrně uvedeno v autorské smlouvě uložené v KÚVR) a proto by se logo mělo i používat v jednobarevném provedení

logo08 4. některé prezentace (popř. loga článků) užívají grafický symbol bez názvu – toto je na hraně, ale vzhledem k faktu, že směrnice výslovně uvádí „Text … je nedílnou součástí ochranné známky“, tak není o čem diskutovat

logo09

Zajímavou kapitolou jsou některá prokazatelná autorská díla (např. hlavička těchto Depeší.cz, tzv. klopový odznak,…) schválená (protože objednaná, uhrazená i užívaná) samotnou ÚVR, která v historii vznikla s využitím „chybných“ log. Protože však sama ÚVR tato díla „posvětila“, lze předpokládat, že požívají určité výjimky a tedy ochrany ze strany ÚVR.

Jak jsem již předeslal, tento příspěvek by měl především varovat strůjce prezentací jednotlivých článků Svazu před nejhoršími prohřešky vůči našim logům. Protože tyto symboly jsou téměř jediným viditelně patrným spojovacím i rozpoznávacím prvkem, ve vlastním zájmu bychom je neměli degradovat lidovou tvořivostí.

««« Předchozí text: Elektronický podpis Následující text: Vzhled tiskovin »»»

Michal Kulík | 28. 4. 2008 Po 07.00 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 959x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář

K textu nebyl napsán žádný komentář.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin