Odejdou Mopíci?

Tak půjdem ne? Poslední dobou se v CDM setkáváme s jednou zajímavou myšlenkou, kterou nám doporučují nejen někteří zkušení vedoucí MOPů, ale i přátelé z jiných sdružení a dokonce i někteří členové ÚVR či její zaměstnanci. Jedná se o návrh založit vlastní občanské sdružení Mladých ochránců přírody, které by s ČSOP úzce spolupracovalo, ale přesto by bylo úplně samostatné.

Jisté výhody by to přineslo: především z pohledu MŠMT by tato nová organizace byla vhodným partnerem (a nic by tedy nebránilo hmotné podpoře činnosti), nebyli bychom na okraji zájmu uvnitř velké organizace, mohli bychom si dělat vše „po svém“,…

Nezastírám, že jsme v CDM nad tímto námětem strávili mnoho hodin diskusemi. Zatím se však jednoznačně kloníme k závěru, že by tento krok nebyl nejšťastnější a to z řady důvodů, z nichž některé se v dalším pokusím možná poněkud neobratně vysvětlit.

Velkou výhodou současné práce MOPů je právě jejich těsný kontakt s kmenovou základní organizací (společné brigády a exkurse, schůzky ve stejné klubovně, přednášky vlastních odborníků, akce rodičů s dětmi, hmotná podpora,…), které jsou povětšinou složené z lidí, kterým není příroda ani životní prostředí lhostejné, mají určité (zpravidla nekonzumní) názory a návyky, jsou schopni a ochotni pro přírodu něco konkrétního dělat,… zkrátka už tím, že jsou členy ČSOP demonstrují svůj názor na věc. A právě přírodní prostředí + starší kamarádi v ZO mají neopominutelný vliv na formování postojů a názorů, vztahu k přírodě, získání návyků správného jednání,…. Co si budeme namlouvat, rodiče jako životní vzor, ba ani paní učitelka či Rambo zpravidla dlouho nevydrží.

Z dlouhodobého sledování Stříbrné nitě jednoznačně plyne, že všechny zúčastněné kolektivy MOP (ač jsou třeba z Olomouce, Mníšku či Vyššího Brodu) sledují svojí činností stejnou myšlenku, stejný cíl. A tento cíl je totožný s cílem činnosti a posláním celého ČSOP. I když to někteří „skalní ochranáři“ těžko chápou – pro kolektivy dětí jsou totiž voleny odlišné metody + přístupy a navíc se činnost v MOPech projeví vlastně až za několik let – je to neoddiskutovatelný fakt.

Vlivem nespokojenosti s nepřesvědčivou činností ČSOP (zejména v letech 1988 až 1990) vznikla z řady základek řada jiných občanských sdružení – tu malých, tu ještě menších. Málokdo o nich něco ví a jejich činnost je mnohdy diskutabilní. Osobně nevidím jako řešení hned při prvních problémech utéci do závětří svého vlastního domku, domnívám se, že i uvnitř ČSOP mohou existovat různé názorové proudy a záleží jen na nás (delegátech Sněmu, členech ÚVR,…), jak své názory na další činnost ČSOP budeme prosazovat a jak to tedy následně bude ve Svazu s podporou práce s dětmi a mládeží vypadat. Zatím se nám vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj té tzv. ekologické výchovy poměrně daří a zbývá tedy už jen těch pár let vydržet.

Pokud totiž chceme (a kdo by nechtěl) být ve společenství stejně smýšlejících lidí, kde starší budou těm mladším kamarádi, kde nás bude pojit stejný vztah k přírodě,… tak nyní máme obrovskou šanci investovat čas a námahu právě do Mopíků. A za těch 10, 15 let, až se ti naši malí bobečci stanou předsedy základek či členy nejvyšších orgánů ČSOP, pak teprve ten náš Svaz začne vypadat k světu.

Přátelé, tento text jsem prakticky bez úprav převzal z Depeší ČSOP, kde byl zveřejněn v lednu 1993. Po celou tu dobu jsem přesvědčen, že Svaz může být útočištěm pro všechny aktivity „směrem k přírodě“ (odborné programy ochrany biodiverzity, působení na veřejnost, práce s dětmi,…) jedině na základě vzájemné tolerance, pochopení a respektování odborností druhých. Proto si myslím, že se pod tento „archaický“ článek mohu podepsat i dnes.

««« Předchozí text: Starostové nechtějí Brdy otevřít Následující text: Webové prezentace regionálních center ČSOP »»»

Michal Kulík | 6. 3. 2007 Út 21.26 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 1306x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1]
Jura Tyl - Dědek mejl 13. 3. 2007 Út 18.44

Je to na delší diskusi. Fakt je, že třeba naše základka existuje jen kvůli MOPíkům, takže kdyby byli MOPíci samostatně, ubyla by nám zbytečná agenda kolem ZO. Nebudete mi to věřit, ale vloni jsem některým členům zaplatil členské příspěvky ze svého, jen aby se udržela základka, abychom mohli provozovat MOPíky. Na druhé straně mnozí z naší ZO zůstávají členy ČSOP jen kvůli MOPíkům. Jinak by v ČSOP vůbec nebyli. Uvědomuje si ČSOP, o kolik by přišla členů, kdyby se Mladí ochránci přírody „trhli“ ?

Dědek.

[2]
Majka 15. 3. 2007 Čt 17.45

[1] Jura Tyl – Dědek : Souhlasím s panem Dědkem, u nás je to stejné. Chceme pro děcka pohodovou práci, byli jsme v několika organizacích a tady je to super. Snad to vydrží.

[3]
Beruna mejl web 4. 4. 2007 St 22.33

[4] kafe : Doporučuji navštívit spolky jako je Pionýr nebo Skaut a žádat peníze na činnost s dětmi. Pak teprve poznáte co je to byrokracie. Máme oddíl přes 20 let a nějakou tou organizací jsme prošli, ale nikde nebylo vyřizování dotací tak jednoduché a jasné jako ve SMOPu. Pokud se někdo bojí „byrokracie“ SMOPu je to jen jeho osobní problém a ne problém SMOPu. Někteří se prostě na jisté věci nehodí a není od věci si to přiznat. Zvažuju o podání návrhu, zda by nebylo vhodné přejmenovat Ústřední kontrolní a revizní komisi na Ústřední kontrolní a plašící komisi. 8-O

[4]
-MB- mejl web 5. 4. 2007 Čt 09.31

[4] kafe : kafe:

V ČSOP jsme jako oddíl od roku 1999, před tím jsme byli v Junáku, kde šance dostat se k podobným prostředkům jako od SMOPu byla téměř mizivá. Doporučoval bych vám se poptat v jiných spolcích, jaké jsou tam podmínky na vyúčtování a až pak soudit. Hodnotit podle toho, že si někdo někdy posteskl, že je to pracné (a to nepopírám) mi přijde poněkud ukvapené.

Dále bych doporučoval se zamyslet nad tím, jak velké členské příspěvky platí MOPíci svému „ústředí“ a kolik se platí v jiných spolcích. Vzhledem k tomu, že ti, kdo se zaregistrují včas, mají automaticky nárok na plošný příspěvek, tak jsou tyto členské příspěvky fakticky ještě menší.

A bod třetí: Pouvažoval bych nad tím, zda je lepší některé služby objednat od lidí znalých problematiky nebo zda raději výrazně dráže za to platit dalšího zaměstnance (1)co takhle pojištění a zákonné odvody, které jsou u zaměstnance vyšší a 2) dá na to v takovém případě vůbec donátor prostředky) nebo zda platit na některé činnosti externí firmu, která bude tutově dražší a to nejspíše řádově. A ty práce prostě někdo udělat musí.

[5] Házení špíny...
Michal mejl 5. 4. 2007 Čt 12.00

[7] karel ferschmann : KF píšete nepravdivé věci a veřejně pomlouváte → proto vás žádám o omezení svých projevů. Když už se nevyznáte v tuzemské legislativě, prostudujte si alespoň občanský zákoník, speciálně §11 a §13.

[6]
-MB- mejl web 5. 4. 2007 Čt 12.29

Vážený předsedo Ústřední kontrolní a revizní komise ČSOP, doporučoval bych vám se chovat jako slušný člověk a případné věcné argumenty psát bez vášní a s ohledem na skutečnosti (tedy ne nějaké smyšlené a neověřené mýty).

Ovšem pokud je vaším cílem házet „dětičkářům“ ve Svazu klacky pod nohy (anebo jít ještě dál a usilovat o likvidaci práce s dětmi a mládeží v ČSOP), tak se k tomu zde aspoň přiznejte veřejně.

A zásadní otázka: Co je cílem ÚKRK? Usilujete o vyhnání dětičkářů ze Svazu?

[7] Dobra zkusíme jeste jedno vysvětlení - někteří chápou pomaleji
Beruna mejl web 5. 4. 2007 Čt 14.38
  1. vše nahrává tomu že ano
  2. dtto 1
  3. někteří prostě nechtějí pochopit, že SMOP nerozhoduje o celostátních záležitostech práce s dětmi, to má na starost komise pro práci s dětmi ÚVR ČSOP. SMOP několikráte deklaroval, že v celorepublikových otázkách má rozhodovat komise a SMOP dle jejích rozhodnutí koná. O rozporech se stanovami ČSOP bych pomlčel neboť každou chvíli jsme svědky toho jak jednotlivé složky svazu „ohýbají“ stanovy, až to není pěkné.
  4. kvalifikační kurz je řádně akreditován MŠMT, není co dodat
  5. až bude k dispozici lékařská zpráva, že se někdo z lektorů zbláznil, můžeme diskutovat, zatím je to jen zaujatý názor
  6. až bude ÚKRK jednat na úrovni, dle platných zákonů a stanov, můžeme se bavit dále
[8] Bohužel...
Michal mejl 5. 4. 2007 Čt 16.46

Vážení přátelé, vzhledem k rozmělnění diskuze do paranoidních osobních výpadů, uzavírám diskuzi.

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin