Žranice

raut V letošním roce dosáhl Svaz 30 let své existence. To je samozřejmě důvod jednak k určitému ohlédnutí a pak k mírnému připomenutí tohoto faktu nejen svým členům, ale i veřejnosti. O tomto slavném výročí se vědělo již dva roky, díky bývalé pracovní skupině „působení na veřejnost“ se jím ÚVR začala zabývat již v roce 2008, jarní Sněm též toto výroční zdůraznil a protože se pomalu blíží závěr roku postupně přichází doba bilancování…

Cílem „oslav 30.výročí vzniku Svazu“ tedy pro ÚVR jako ústřední článek především bylo (a vlastně stále je):

 1. připomenout výročí členům  – tj. abychom my všichni věděli, že slavíme a že máme důvod být na výročí patřičně hrdí
 2. vyzbrojit členy a ZO dostatečným množstvím různého propagačního materiálu, aby šel rozdávat nejen příznivcům, ale i nahodilým návštěvníkům na akcích pro veřejnost v průběhu roku
 3. iniciovat ZO k vlastnímu bilancování dosavadní činnosti a to zejména u těch historicky nejstarších ZO, které též mají kulaté výročí

Co se tedy v rámci příprav dohodlo, iniciovalo, připravilo? Plány byly (a kupodivu ještě stále jsou) velkolepé, realita však tak oslnivá zatím není. Ale buďme konkrétní, ÚVR rozhodla na svém jednání nejpozději v lednu 2009 (popř. Sněm doporučil) uskutečnit:

 • vyhlásit veřejnou soutěž k logu 30.výročí
 • průběžně propagovat Svaz ve společenských časopisech
 • vydat CD pro ZO ihned po Sněmu
 • do týdne po Sněmu zveřejnit na webu ÚVR ke stažení 10 tapet na PC s přírodním motivem a logem 30.výročí
 • na jaře vydat brožurku o činnosti svazu k 30 letům (obdobná jako vyšla k 25. výročí)
 • vydat trička, dřevěné placky, samolepky, tužky a drobné propagační materiály k 30. výročí
 • v září uspořádat Den otevřených dveří s programem pro veřejnost v Domě ochránců přírody
 • v září uskutečnit Setkání členů ČSOP s důrazem na výročí
 • v říjnu uspořádat Reprezentativní setkání pro partnery
 • včas před 17.11. zorganizovat a medializovat konferenci k 30.výročí Svazu
 • vydat reprezentativní publikaci o Svazu

Koordinací (a v mnoha případech i realizací) těchto aktivit byla pověřena Kancelář a její ředitel. A jak to prakticky dopadlo (popř. dopadá)? Logo bylo díky úsilí pracovní skupiny „působení na veřejnost“ posléze schváleno a nabídnuto ZO k využívání, je zveřejněno 7 tapet na PC, proběhlo Setkání členů a ZO dostaly v říjnovém dopise samolepky s logem 30.výročí (3 přelepky na dopisy + 2 zvířata) s nabídkou zaslání „většího množství“. A to je vše. Opravdu vše…

Abych však nezapomněl: v listopadu proběhne slavnostní večeře Čestné rady + ÚVR. Zjevně to však není určeno všem členům Svazu, osobně to hodnotím jako akci pro vyvolené a vzdáleně mi připomíná tolik kritizované poslanecké prebendy. Možná se však mýlím a vlastně jde o ono „Reprezentativní setkání pro partnery“ či snad „konferenci k 30.výročí Svazu“?

Protože pořádání této večeře ÚVR nikdy neschválila, nevím, z jakých prostředků se to hradí. Pokud z rozpočtu ÚVR rozhodnutím „těžko říci koho“, tak je mi již jasné, proč se na jaře zvyšovaly členské příspěvky. Nemohu nechat bez komentáře – domnívám se, že tento postoj není příliš v souladu s profilací ČSOP jako skromného spolku, jehož členové si uvědomují odpovědnost za stav životního prostředí a proto se snaží minimalizovat svoji a tím i globální „ekologickou stopu“.

Je toto opravdu ta pravá ukázka „dobrovolné skromnosti“?

««« Předchozí text: Zářijové jednání ÚVR Následující text: Datové schránky »»»

Michal Kulík | 21. 10. 2009 St 16.27 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 1489x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] Žranice
Jiří Lissek mejl web 24. 10. 2009 So 22.06

Tentokrát musím souhlasit s autorem článku. Když se oslavovalo 25 let vzniku ČSOP byly nabízeny brožurky i v cizojazyčných mutacích ještě rok po výročí. Už jsem při různých besedách s představiteli ÚVR ČSOP kritizoval neúčelné plýtvání finančními prostředky na sporné letáky a tiskoviny. Příklady. Složený plakát formátu A2 nebo A3 zaslány poštou je prakticky znehodnocený. Při hurá náborové akci nových členů jsme dostali 300 kusů barevných letáčků na základní organizaci. Některé tiskoviny se vydávají duplicitně (např. nepůvodní druhy rostlin). Při letošním zřízování Informačních center ČSOP jsme obdrželi nic neříkající tiskoviny. Neobsahovaly informace ve všeobecné rovině jak pro dospělé, tak pro dětí a mládež, které by si mohl zájemce odnést k dalšímu použití. Obyčejně to skončilo prolistováním a zpětným odložením. Nemluvě o výročí, které oslavujeme. Bude se tímto stavem někdo zabývat? :-(

[2] 30. výročí
Zbyšek 12. 12. 2009 So 12.57

30. výročí? Dostali jsme samolepky, mohu si dát obrázek na plochu v monitoru. A to je vše k tak významnému výročí? Uvědomil jsem si ten rozdíl, protože třeba Česká speleologická společnost slaví stejné výročí, má nesrovnatelně menší členskou základnu a přitom mají k výročí doprovodnou výstavu k povedenému projektu v Národním muzeu „Příběh planety Země“… Na webu ČSOP jsem nenašel ani tiskovou zprávu k 30. výročí !!!

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin