Nové stanovy

paragraf Nedávný Sněm přijal nové stanovy našeho spolku (pravda, ještě nejsou požehnány Ministerstvem vnitra a tedy vlastně neplatí), jejichž „jediný správný“ návrh (tedy ten ÚVR, protože ostatní 2 varianty byly natolik nepropagovány, že tím byly záměrně potlačeny) delegáti ve svém souhrnu nadšeně?, naivně?, bez rozmyslu?,… schválili. Do stanov byly opět zaneseny další nelogismy (tedy zmatečná či vzájemně si odporující ustanovení) a tím se tyto stanovy stávají ještě neprůhlednějšími a pro smích. Pojďme se však podívat alespoň na pár zajímavostí, jež delegáti vlastně schválili, a jaké to může mít následky.

Předesílám, že některé úpravy vítám (snížení minimálního počtu členů v ZO na 3 osoby, možnou neexistenci revizního orgánu u článků s nízkým obratem,…), mnohé úpravy však považuji za výrazný „krok vzad“.

Co zmizelo

V předloženém návrhu nebyly dostatečně (popř. vůbec) vyznačeny některé vypouštěné pasáže, které tímto ze starých stanov nenápadně zmizely. Jedná se třeba o:

  • „členem Svazu může být osoba od 7 let“ (§4, odst. 2) → důsledek: i kojenci budou řádnými členy se všemi právy a povinnostmi, zkrátka „stárnoucí Svaz omladíme a to za každou cenu“
  • „činovník ústředních orgánů Svazu nesmí být v pracovním poměru k těmto orgánům“ (§9, odst. 4) → důsledek: členem ÚKRK či ÚVR, jeho předsednictva, předsedou ČSOP či ÚKRK, delegátem Sněmu,… se tedy může stát i zaměstnanec ÚVR. Tím se vlastně umožní profesionalizace ústředních orgánů a pro někoho optimální model „velím si sám a co vy mi můžete“. Čeká i ČSOP přerod v profesionální spolek (tedy ve vedení pár profíků a zbytek nadšení plátci příspěvků, viz Greenpeace), tedy odklon od současného členského principu?
  • „za hospodaření ZO jsou odpovědni předseda a hospodář“ (§13, odst 6) → důsledek: kdo je tedy vlastně odpovědný za případné problémy? Statutář, výbor, všichni členové ZO, vláda,…?
  • „z důvodu chybějícího rozhodnutí ÚVR, má se za to, že rozhodnutí ÚVR o zániku ZO bylo učiněno ke čtyřstému dni, následujícímu po nesplnění povinnosti ZO“ (§13, odst. 10) → důsledek: tím byl zrušen automatický zánik „mrtvých“ ZO, a tak má ÚVR o bohatý a dlouhodobě zajímavý program (= rušení nefunkčních ZO) postaráno

Co je nového

V nově navržených stanovách se vyskytuje řada novinek, ty nejzajímavější zde uvedu:

  • „oprávněnou osobou je předseda + hospodář nebo jiná osoba…“ (§9, odst. 4) → takže povinně na všech dokumentech bude hospodář či někdo jiný, ač dle Obchodního zákoníku za činnost odpovídá (a tedy právní subjekt zastupuje navenek) pouze statutární zástupce, tedy předseda. Vysvětlujte někdy úřadům, že na smlouvu kupodivu chceme těch podpisů více, než je nezbytně nutné a že se tedy dokument musí přepsat…
  • „výkonný místopředseda Svazu nebo ředitel Kanceláře ÚVR“ (§9, odst. 5) → tím se ředitel KÚVR dostává zcela automaticky na úroveň čelného voleného činovníka Svazu. V souvislosti s vypuštěním „zákazu“ zaměstnávat v ústředních orgánech vlastní volené činovníky se jedná o výrazný posun Svazu směrem k profesionálnímu spolku, kde veškeré řídící funkce mohou časem převzít zaměstnanci.
  • „Není-li řádně svolaná členská schůze usnášeníschopná, může výbor po půl hodině po jejím plánovaném začátku zahájit mimořádnou členskou schůzi, na které se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů“ (§13, odst. 4) → bohužel nedotažené, ač vcelku dobře míněné ustanovení. V extrémním případě může výbor (tedy třeba jen 2 lidé!) rozhodnout o ledčems, dokonce i zrušit ZO (a tomu nezabrání ani brzda v §13, odst. 4j: „třípětinovou většinou všech členů ZO rozhoduje o zrušení ZO“)…
  • „předseda ZO a hospodář ZO jsou odpovědni za hospodaření ZO až do doby písemného předání a převzetí hospodaření ZO novým předsedou a hospodářem nebo likvidátorem ZO“ (§13, odst. 8) → zcela nepromyšlené a kuriosní ustanovení, které může vést ke 4 situacím, z nichž 3 jsou zcela patové, neřešitelné a směřující ke zmatečným situacím (např. nebude-li vůle předat/převzít, tak bude ZO zcela paralyzována). Vnější partnery (např. kontrolu Finančního úřadu) nějaký chaos nezajímá a bude chtít jednat se statutářem – ale kterým?
  • „Není-li řádně svolané jednání ÚVR usnášeníschopné a je-li přítomna alespoň jedna třetina členů ÚVR, může předseda Svazu po půl hodině po plánovaném začátku jednání zahájit náhradní jednání ÚVR, na kterém se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů ÚVR“ (§14, odst. 6) → důsledek: takže závažná rozhodnutí ÚVR může učinit pouhých 5 členů ÚVR z celkového počtu 27. Inu, malá škola demokracie…
  • „předseda, hospodář a KRK kontrolované organizační složky mají povinnost se zúčastnit kontrolní a revizní činnosti“ (§16, odst. 1a) → důsledek: a). KRK u malých ZO nemusí být vůbec ustaven a přesto má povinnost se dostavit, b). to bude složité uvolňování ze zaměstnání, ze škol,… (účast však bude ÚVR zjevně refundovat, protože jde o povinnost uloženou stanovami). Poznámka: podle šuškandy se stejně jedná o účelové ustanovení sloužící pouze k likvidaci Sdružení MOP a/nebo jeho vedení, takže se ostatní složky prý nemusí bát…

Ve svém souhrnu nově přijaté stanovy zanášejí do Svazu více chaosu a nejasností než užitku, bohužel se tak projevilo půlnoční projednávání ÚVR, při kterém předseda ÚKRK vnutil většinu zmatených ustanovení, a „nepřemýšliví“ delegáti Sněmu, kteří většinou schválí vše předložené. A tak se můžeme těšit na složité hledání cest „jak z toho ven“ a tiše doufat v nový občanský zákoník a/či příští Sněm.

Poznámka: v textu jsem vycházel se Stanov schválených dubnovým Sněmem v Hranicích n.M., je však možné, že Ministerstvo vnitra doporučí některé pasáže přeformulovat či vypustit (což by nebylo poprvé), takže ve výsledku leccos může být úplně jinak.

««« Předchozí text: Sněm ČSOP 2009 Následující text: Revizní orgán... »»»

Michal Kulík | 18. 4. 2009 So 19.00 | Ze života Svazu | trvalý odkaz | tisk | 4376x

Komentáře k textu

Rss komentářů tohoto textu - Formulář pro nový komentář
[1] stanovy-nestanovy
Petr Nosek mejl web 1. 6. 2009 Po 09.03

Náš předseda UKRK je divný patron.Divíte se ? Nezná základní právní předpisy ba co dím ani znění platných Stanov.Divíte se,že Ministerstvo vnitra vrátilo nové a schválené Stanovy posledního Sněmu zpět k přepracování? Nedivím se já ani většina členů Svazu. Ne nadarmo si o sobě říká,že je ,,hrobařem ZO " světe div se v době celosvětové hospodářské krize,kdy nám všem jde především o každého člena v ZO který pracuje,schválí sněm zvýšení členských příspěvků ! Jak může řadový člen Svazu posoudit,zda máme-či nemáme ředitele Kanceláře,nebo pracovníka ,,pověřeného" řízením Kanceláře? Platí v dosud platných Stanovách §16 v plném rozsahu?m.j. o poskytování všem složkám Svazu poradenskou,metodickou a konzultační službu (nebo raději pomoc ?)Lajk se diví,odborník žasne.To na posledním sněmu byli naši zástupci -delegáti slepí a hluší,nebo rozum byl ,,fízl obchůzce"? TGM jednou a ne jednou řekl :,, Máme takovou vládu,jakou jsme si zvolili,, ve Svazu platí obdoba,že máme takové funkcionáře jaké si do funkcí zvolíme.To ale není demokracie,ale pseudodemokracie.Doplácí natom celý Svaz.Každé malé dítě přece obecně ví,že když se nějaká organizace stěhuje,tak musí automaticky nahlásit na příslušné úřady a instituce změnu své adresy,ale u ČSOP musí tento právní akt odhlasovat Sněm.Mohl bych hovořit o dalších zmatených ustanovení,ale to až příště.Přejeme Vám všem hezké dny a hodně úspěchů.Petr Nosek s kolektivem sympatizantů. :-(

Tento text již nelze dále komentovat.
Tento WEB tvoří skupinka autorů. Web využívá systému RS2. Spuštěno 2.3.2007 pod ISSN 1802-4459. Kam jinam?   Admin